TOERISME & EVENEMENTEN Reserveringsbon groepsbezoeken

Naam groep*:

Soort publiek:

Contactpersoon*:

Straat en huisnummer*:

Postcode en gemeente*:

Telefoon*:

Fax:

E-mail:


VAST PROGRAMMA

Programma:

Datum:

Aantal deelnemers:      

Aanvangsuur:

Raming kostprijs:


ZELF SAMENGESTELD PROGRAMMA

Programma:

Datum:

Aantal deelnemers:      

Raming kostprijs:


Klikken op 'Verstuur' impliceert dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden (hieronder bij 'Nuttige informatie' vermeld)* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*  
 
    


Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden tot 1 januari 2010.

Artikel 1: Aantal deelnemers

De dienst toerisme bemiddelt normaal voor groepen van minimaal 25 personen. Voor kleinere groepen worden de prijzen herberekend en / of de programma’s aangepast.

Artikel 2: Reservering

De reservering kan enkel gebeuren door het invullen en ondertekenen van de reserveringsbon op de keerzijde van deze pagina of via een aparte reserveringsbon, verkrijgbaar bij de dienst toerisme.
Het ingevulde document moet u zo snel mogelijk bezorgen aan de dienst toerisme.

Indien het geplande bezoek kan doorgaan, ondertekent de dienst toerisme uw reserveringsbon voor akkoord en bezorgt u hiervan een kopie. Vanaf het ogenblik dat u deze kopie in uw bezit heeft, is de reservatie definitief.

Enkele weken voor uw geplande uitstap krijgt u nog een brief met vermelding van de overeengekomen afspraken en eventueel enkele praktische mededelingen.

Artikel 3: Samenstelling prijs uitstap

In de gepubliceerde prijs zijn begrepen: alle kosten van diensten, administratiekosten, maaltijden, consumpties en bezoeken, die in de programma’s omschreven staan.

Zijn niet inbegrepen in de prijs:

  1. de reiskosten en het vervoer ter plaatse, tenzij anders vermeld in het programma;
  2. dranken bij het middagmaal, tenzij anders vermeld in het programma;
  3. maaltijden, tenzij anders vermeld in het programma.
  4. Indien de groep zelf een programma samenstelt, wordt per dossier € 10,00  administratiekosten aangerekend.

De gepubliceerde prijzen gelden per persoon, vanaf 25 deelnemers, tenzij anders vermeld in het programma.

De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals die bekend waren tijdens het opstellen van het programma. De prijzen kunnen tussentijds evenwel wijzigen als gevolg van prijsverhogingen door derden. De dienst toerisme kan deze verschillen enkel aanrekenen indien de reservatie nog niet definitief is.

Artikel 4: Gidsen

De bezoeken worden enkel begeleid door gediplomeerde gidsen. De gidstarieven werden vastgesteld door Toerisme Vlaanderen (€ 25/uur met een minimum van € 50). De gidsvergoeding is begrepen in de prijs van de uitstap, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: Betaling

De betaling gebeurt contant aan een door de dienst toerisme gemachtigde persoon. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt betaling na ontvangst van factuur toegestaan.
De overeengekomen afspraken i.v.m. de betaling worden in de brief (artikel 2, alinea 3) herhaald.

Artikel 6: Opgave juiste aantal deelnemers

Het juiste aantal deelnemers dient de aanvrager op te geven d.m.v. het formulier “Bevestiging aantal deelnemers”, dat samen met de brief (artikel 2, alinea 3) verzonden wordt. Dit document dient de aanvrager ten laatste 7 dagen voor het geplande bezoek, ingevuld en ondertekend aan de dienst toerisme terug te bezorgen. Op basis van dit aantal worden bestellingen geplaatst. Voor het opgegeven aantal personen dient effectief betaald te worden.

Artikel 7: Wijzigingen

Door de groep:
De reservering kan, op aanvraag van de groep en voor zover dat mogelijk is, gewijzigd worden. Bovenop de gewijzigde prijs kan de groep € 10,00  administratiekosten en eventueel andere aantoonbare kosten aangerekend worden.

Door de dienst toerisme:
Het bezoek kan door de dienst toerisme op basis van gegronde redenen gewijzigd of geannuleerd worden. In dat geval zoekt de dienst toerisme naar een waardig alternatief.

Artikel 8: Annuleringen

Indien een reservatie geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt, kan de dienst toerisme volgende bedragen of percentages in rekening brengen:

  1. tot 5 dagen voor het geplande bezoek: € 10,00  per groep;
  2. van de 5detot en met de laatste dag voor het bezoek: 50% van de totale ingeschreven som;
  3. op de datum dat het bezoek gepland was: 100 % van de totale ingeschreven som.

De annulering gebeurt schriftelijk (of indien telefonisch: schriftelijk te bevestigen)

Artikel 9: Evaluatie bezoek – klachten

Bij de betaling zal de groep een evaluatieformulier ontvangen. Ondanks alle inspanningen en zorgen zouden er immers toch klachten kunnen ontstaan. Omdat wij voortdurend de kwaliteit van onze dagtrips willen bewaken, vragen wij u vriendelijk om het evaluatieformulier in te vullen en ons terug te bezorgen. Uiteraard stellen wij het ook op prijs positieve klanken te horen.