Gemeenteraad

Gemeenteraadleden in vergadering (grote weergave)
De gemeenteraad staat in voor de algemene beleidsvoering en vergadert in principe elke laatste donderdag van de maand om 19 uur, behalve in de maand juli. Het verslag van de gemeenteraad wordt opgesteld door de gemeentesecretaris.

Mario Borremans

Foto Mario Borremans
 • politie, preventie/civiele bescherming, algemene coördinatie en beleid, juridisch departement rechtszaken, communicatie (intern & extern), inspraak, participatie, burgerlijke stand, Europese aangelegenheden, openbare werken, nutsvoorzieningen, beheer materieel, begraafplaatsen (uitvoering), groenvoorzieningen,  logistiek, riolering/waterzuivering

  Zitdag: enkel op afspraak

 • burgemeester

onafhankelijke

Voortstraat 57


gsm 0475 28 59 26
tel. 011 80 82 69
e-mail

Lode Schops

Lode Schops
 • dienst RO/bouwvergunningen, huisvesting, GIS, milieu/leefmilieu, patrimonium, sociale bouwmaatschappijen, wonen, monumenten & landschappen, publieke ruimte, verandering & vereenvoudiging, rationeel energieverbruik, grondbeleid, klachtenbehandeling, toegankelijkheid, brandweer, verkeer/verkeersinfrastructuur, mobiliteit & openbaar vervoer, reiniging/huisvuil/recyclage, IT automatisatie

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 1ste schepen

onafhankelijke

Jeugdlaan 138


gsm 0495 25 81 25
tel. 011 80 82 27
e-mail

Peter Tielens

Foto Peter Tielens
 • financiën, begroting, opvolging VZW’s/intercommunales, subsidies Europees/Vlaams, verzekeringen, kerkfabrieken, aanbestedingen, overheidsopdrachten, sport 

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 2de schepen

Nieuw HZ

Pironlaan 12


gsm 0475 36 48 34
tel. 011 80 82 44
e-mail

Funda Oru

foto Funda Oru
 • personeelsbeleid, opleiding, personeelszaken, jeugd, senioren, speelpleinwerking, armoedebestrijding, integratie, Nederlands voor anderstaligen, welzijn, gezin, gelijke kansenbeleid

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 3de schepen

sp.a

Vlamingenlaan 29


gsm 0486 65 99 08
e-mail

Marleen Hoydonckx

foto Marleen Hoydonckx
 • CVO, basisonderwijs, academie, vormingsinitiatieven, basiseducatie, cultuur, bibliotheek, kinderopvang, emancipatie/minderheden 

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 4de schepen

onafhankelijke

Zandstraat 39


gsm 0473 43 56 75
tel. 011 80 83 02
e-mail

Engin Ozdemir

foto Engin Ozdemir
 • wijkwerking, secretariaat, feesten/kermissen, bevolking, onthaal, burgerzaken, kieszaken, patriottische verenigingen, jumelage, rijbewijs, reispassen, begraafplaatsen (administratief), verandering & vereenvoudiging, klachtenbehandeling

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 5de schepen

sp.a

Onder de Poort 12


gsm 0477 36 36 19
tel. 011 80 80 18
e-mail

Ann Leyssens

foto Ann Leyssens
 • autopark

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 6de schepen

 • gemeenteraadslid

N-VA

Schaapsweg 79


gsm 0496 23 29 07
e-mail

Nico Geeraerts

foto Nico Geeraerts
 • toerisme & evenementen, sociale tewerkstelling, economie, handel, middenstand/KMO, industrie/nijverheid, markten, ontwikkelingssamenwerking

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 7de schepen

sp.a

Merelstraat 56


gsm 0476 27 57 37
e-mail

Elke Gijbels

foto Elke Gijbels
 • Zitdag: enkel op afspraak

 • schepen - OCMW-voorzitter

N-VA

Bergstraat 42


gsm 0497 54 66 84
tel. 011 45 61 50
e-mail

Marc Swevers

Foto Marc Swevers
 • Voorzitter gemeenteraad

Open Vld

Koolmijnlaan 38


gsm 0475 64 83 50
e-mail

Tony Beerten

Foto Tony Beerten
 • gemeenteraadslid

Nieuw HZ

O.L. Vrouwstraat 107


gsm 0478 49 42 12
e-mail

Marie-Josée Maris-Vanluyd

Foto Marie-Josée Maris-Vanluyd
 • gemeenteraadslid

CD&V-Plus

Everselkiezel 115/1


gsm 0477 39 55 36
e-mail

Simonne Janssens-Vanoppen

Foto Simonne Janssens-Vanoppen
 • gemeenteraadslid

N-VA

M. Scheperslaan 171


tel. 011 53 68 23

Albert Palmers

Foto Albert Palmers
 • gemeenteraadslid

Nieuw HZ

Bloemenstraat 16


gsm 0475 38 28 06
e-mail

Sonja Claes

Foto Sonja Claes
 • gemeenteraadslid

CD&V-Plus

Terlaemenlaan 17


gsm 0475 89 27 26
e-mail

Dirk Schops

Foto Dirk Schops
 • gemeenteraadslid

onafhankelijke

Kleuterweg 76 bus 11


gsm 0468 17 24 86
e-mail

Jan Jans

Foto Jan Jans
 • gemeenteraadslid

Vlaams Belang

Struikenstraat 8


gsm 0474 49 20 46
e-mail

Bruno Buyse

foto Bruno Buyse
 • gemeenteraadslid

onafhankelijke

Sint-Willibrordusplein 13/0003


gsm 0495 80 03 90
e-mail

Selahattin Özer

Foto Selahattin Özer
 • gemeenteraadslid

STERK H-Z

Halveld 44


gsm 0496 12 13 61

Tony Lespoix

Foto Tony Lespoix
 • gemeenteraadslid

Vlaams Belang

Mommestraat 75


gsm 0478 32 56 61
e-mail

Joris Van Ende

foto Joris Van Ende
 • gemeenteraadslid

onafhankelijke

Schootstraat 48/2


gsm 0475 66 01 76
e-mail

Ria Feyen

foto Ria Feyen
 • gemeenteraadslid

N-VA

Halveld 33


gsm 0477 67 59 34
e-mail

Robin Stroobants

foto Robin Stroobants
 • gemeenteraadslid

N-VA

Uilshoek 14


gsm 0483 36 52 50
tel. 011 80 82 26
e-mail

Sole Garcia

foto Sole Garcia
 • gemeenteraadslid

sp.a

Sint-Jansblok 91


gsm 0475 42 08 14
e-mail

Annette Palmers

foto Annette Palmers
 • gemeenteraadslid

CD&V-Plus

Halstraat 26


gsm 0486 13 23 05
e-mail

Kristof Was

foto Kristof Was
 • gemeenteraadslid

CD&V-Plus

Singelstraat 49


e-mail

Martine Vrancken

foto Martine Vrancken
 • gemeenteraadslid

sp.a

Beekkant 12


gsm 0475 54 63 44
e-mail

Jeanne Prikken

foto Jeanne Prikken
 • gemeenteraadslid

Nieuw HZ

Nieuwstraat 193


gsm 0472 31 78 35
e-mail

Rita Vanhove

Rita Vanhove
 • gemeenteraadslid

CD&V-Plus

Kapelstraat 103


gsm 0495 89 98 90
e-mail

Mohamed Ahmidouch

Mohamed Ahmidouch
 • gemeenteraadslid

sp.a

Naaldert 70


e-mail

Hendrik Huyghelier

foto Hendrik Huyghelier
 • Gemeenteraadslid

Onafhankelijke

Guido Gezellelaan 36/2


gsm 0497 16 17 92
e-mail

Yvo Aerts

Yvo
 • gemeentesecretaris

Heldenplein 1


tel. 011 80 82 55
e-mail