Wie mag mee in het stemhokje of -bureau?

Zowel kiezers als kandidaten mogen niet langer in het stembureau blijven dan nodig is om te stemmen. Niet-kiezers mogen het stembureau niet binnen komen. En verder ...

Wie mag in het stembureau?

  • de leden van het stembureau, 
  • de getuigen van het stembureau, 
  • de kiezers om te gaan stemmen, 
  • de kandidaten om te gaan stemmen.

De kiezers en kandidaten mogen niet langer in het stembureau blijven dan nodig is om te stemmen. Niet-kiezers mogen het stembureau niet binnen komen.

Wie mag mee in het stemhokje?

  • Een kiezer met een lichamelijke beperking (handicap) die niet alleen in het stemhokje kan gaan of niet zelfstandig zijn stem kan uitbrengen moet van de voorzitter de toestemming krijgen om zich door iemand van zijn keuze te laten begeleiden en bij te staan. Het PV vermeldt de namen van de kiezer en de begeleider. 
  • Kiezers die moeilijkheden ondervinden bij het uitbrengen van hun stem met een digitaal stemsysteem, kunnen zich enkel laten bijstaan door de voorzitter of door een bijzitter die de voorzitter daarvoor aanwijst. 
Datum van het bericht: vrijdag 12 oktober 2012
alle nieuws »

Praktisch

Algemene leiding

tel. 011 80 82 54
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden