Lopende ontruimingsprocedures in Berkenbos en Bolderberg worden stopgezet

Ontruiming kerkhof (grote weergave)

Het schepencollege besliste op 17 maart 2014 om de ontruimingsprocedure stop te zetten. De ontruiming van de aangekondigde percelen in Berkenbos en Bolderberg, die normaal dit jaar zou plaatsvinden, gaat dus niet door. Het college werkt ondertussen verder aan een algemene toekomstvisie rond begraafplaatsen.

In 2012 besliste het vorige bestuur een aantal percelen op de begraafplaatsen van Berkenbos en Bolderberg te ontruimen. Het nieuwe bestuur besloot vorig jaar de ontruimingsprocedure op deze begraafplaatsen met één jaar te verlengen. Het schepencollege wou de tijd nemen om het begraafplaatsenbeleid in onze gemeente grondig te bespreken om zo tot een gedragen toekomstige beleidsvisie over deze materie te komen.

Ondertussen is het college van burgemeester en schepenen van oordeel dat de voorliggende procedure qua ontruimingen best niet langer wordt gevolgd. Daarenboven vindt het college dat de nabestaanden van de te ontruimen graven niet langer in onzekerheid mogen blijven.

Datum van het bericht: dinsdag 18 maart 2014
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden