Leegstandsheffing wordt ingevoerd

Cartoon uit Metro (grote weergave)

Om de 144 leegstaande woningen in Heusden-Zolder mee te betrekken in het woonaanbod, besliste de gemeenteraad eind augustus over te gaan tot een leegstandsheffing.

Op dit ogenblik staan 144 woningen in Heusden-Zolder leeg. Dit aantal staat in schril contrast met de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Kandidaat-huurders voor een sociale huurwoningen dienen tot 7 jaar te wachten voor ze in aanmerking komen voor een woning. Hiermee is Heusden-Zolder één van de koplopers in Vlaanderen. Om deze leegstaande woningen mee te betrekken in het woonaanbod, besliste de gemeenteraad eind augustus over te gaan tot de goedkeuring van een gemeentelijke leegstandsheffing voor gebouwen en woningen. Op deze manier hopen we dat eigenaars hun eigendom verkopen of te huur aanbieden. Het woonaanbod wordt hierdoor groter zodat meer kandidaat huurder en kopers terecht kunnen op de private woningmarkt.

Datum van het bericht: dinsdag 29 september 2015
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden