Eerste trage weg officieel ingehuldigd

Inhuldiging Trage Wegen (foto internetgazet) (grote weergave)

Op zondag 18 oktober 2015 in de namiddag hebben enkele honderden wandelaars het eerst trage-wegen-pad ingehuldigd. Van elk van de 7 dorpsraden was een delegatie aanwezig. De meeste deelnemers waren per fiets in hun kerkdorpen vertrokken. Het gemeentebestuur was met burgemeester, schepenen en enkele raadsleden flink vertegenwoordigd.

Het trage-wegen-pad werd ingewandeld en aansluitend werd het bord van "Dorpsradenpad" en de totem onthuld. Deze totem verwijst naar de 7 deelnemende dorpsraden.

Na het traditionele woordje van de burgemeester werd samen het glas geheven op het succes van het project Trage Wegen. Dit unieke samenwerkingsverband tussen gemeente en dorpsraden toont nogmaals aan dat zulke initiatieven enkel maar kans op slagen hebben indien het draagvlak binnen de bevolking aanwezig is. Begin november komt het forum van dorpsraden en gemeente nog een laatste keer samen om uiteindelijk in een plenaire vergadering op 12 december 2015 de nodige ruchtbaarheid te geven aan dit schitterend project.

Datum van het bericht: maandag 26 oktober 2015
alle nieuws »