Laadpalen voor elektrische voertuigen - Actieplan Infrax Clean Power for Transport

In het kader van de Europese richtlijn “Clean Power for Transport” heeft de Vlaamse Regering eind vorig jaar een actieplan opgesteld dat de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit sterk vergroot.
In het actieplan wordt onder meer sterk ingezet op laadpalen voor elektrische voertuigen. Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen zo'n 5 000 nieuwe oplaadpunten (2 500 laadpalen) geplaatst worden op publiek toegankelijk domein.
Voor de 94 gemeenten waar Infrax het elektriciteitsnet beheert, komt dit neer op zo'n 1 000 oplaadpunten (500 laadpalen). 

Heusden-Zolder besliste om in te gaan op het voorstel van Infrax waarbij het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten heeft met de netbeheerder om de installatie en uitbating samen te organiseren.

Met de betrokken gemeentelijke diensten werd overleg gepleegd omtrent inrichting parkeervak, signalisatie, aanrijbeveiliging, politiereglement, parkeerbeleid ,…

Volgens de gehanteerde verdeelsleutel zou dit neerkomen op zes laadpalen voor onze gemeente op termijn. Twee laadpalen zouden dit jaar of volgend jaar reeds moeten geplaatst worden.

De twee eerste oplaadpunten worden ingericht op het Heldenplein van het gemeentehuis en op het Schachtplein op het mijnterrein.

Datum van het bericht: maandag 18 juli 2016
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst externe communicatie & onthaal

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder

Facebook Gemeente Heusden-Zolder
Twitter @vanhtotz


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden