Drukke septembermaand bij de politie

In het kader van de provinciale verkeersthema-actie "Veilig schoolverkeer" voerde de politie na een week van preventie ook controles uit in de schoolomgeving en op de schoolroutes van 8 tot 23 september. In totaal stelden de inspecteurs 94 verkeersovertredingen vast wegens niet dragen van de veiligheidsgordel (16), niet gebruiken van een kinderzitje (10), parkeren op een fietspad (7), geen keuringsattest kunnen voorleggen (5), gsm'en aan het stuur (3), agressief gedrag ten opzichte van andere bestuurders (2), geen verzekeringsattest kunnen voorleggen, negeren van een bevel van een bevoegd persoon, niet dragen van een valhelm en geen gepaste motokledij dragen.

Langs schoolroutes werden snelheidscontroles uitgevoerd. 47 bestuurders reden op deze drukke fietswegen te snel in Dorpsstraat (25), Kanaalweg (11) en Everselkiezel (11).

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde de politie op 2 plaatsen controle uit in het kader van verkeersbelasting en boorddocumenten.

De inspecteurs van VlaBel stelden 20 processen-verbaal op wegens niet-betalen van verkeersbelasting. Ze recupereerden voor een totaal van € 12813 aan schulden. 4 voertuigen werden in beslag genomen en getakeld : de bestuurders konden ter plaatse hun schulden niet vereffenen.

Voorts stelde de politie 15 verkeersinbreuken vast wegens niet verzekerd rijden (2), geen keuring (2), niet dragen van de gordel (3), gsm'en aan het stuur (3), kale banden, met de moto rijden zonder handschoenen en defecte verlichting. 2 niet-verzekerde voertuigen werden getakeld.

In M. Scheperslaan werden 5 vrachtwagenbestuurders staande gehouden die de gewichtsbeperking negeerden.

27 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe.

 

In het kader van de FietsTelweek van 19 tot 26 september onderzocht de politie hoeveel leerlingen met de fiets naar school rijden.

7 van de 16 scholen verleenden hun medewerking. De politie registreerde in totaal 800 fietsen op 3000 leerlingen. Meer dan 1 op 4 maakt dus de duurzame verplaatsing woonplaats/school per fiets.

In het St.-Franciscuscollege werden 620 rijwielen geteld op 1700 leerlingen of 4 op 10. Ook leerlingen van De Springplank kiezen voor duurzaam vervoer (53 fietsen op 216 leerlingen).

De Schans (11 fietsen op 250), Daltonschool (8 op 102) en St.-Jan Berchmans (25 op 151) verkiezen andere vervoersmodi.

De gegevens worden aan de gemeente overgemaakt vermits het mobiliteitsplan als doelstelling de verhoging van het fietsgebruik beoogt.

 

Naar aanleiding van ongevallen en klachten voerde de politie snelheidscontroles uit. De snelheid van 909 voertuigen werd gecontroleerd. 210 bestuurders namen het niet zo nauw met de snelheidsbeperking. In Bieststraat reden liefst 156 van de 314 (1 op 2) chauffeurs te snel. Andere inbreuken werden vastgesteld in Koolmijnlaan (23), G Gezellelaan (21), Meylandtlaan (14) en Mijnwerkerslaan (7).

 

Datum van het bericht: maandag 03 oktober 2016
alle nieuws »

Praktisch

Lokale politie

Rectorstraat 2

website

facebook


tel. 011 45 01 11
fax 011 45 01 19
e-mail
Openingstijden