Wie wil meewerken aan nieuw RUP voor Zolder-Centrum

RUP ZC (afbakening (grote weergave)

Al een aantal jaar worden er plannen gemaakt om het centrum van Zolder een nieuw gezicht te geven. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om Zolder in de toekomst om te vormen tot een dorp met een duidelijk centrum waar de verschillende gemeentelijke diensten gecentraliseerd worden. Het bestuur begrijpt dat dit meer inhoudt dan enkel het maken van plannen en wil daarom de hulp inroepen van haar inwoners. Op deze manier wil het bestuur de inwoners van Zolder de kans geven om hun bezorgdheden, vragen en bedenkingen te delen, om te kunnen komen tot een plan waar zowel de bewoners als het beleid van de gemeente Heusden-Zolder zich in kunnen vinden.

Daarom nodigt het gemeentebestuur enthousiaste Zolderaars uit om zich in te schrijven voor een Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep zal bestaan uit een aantal geselecteerde bewoners van Zolder en zal verdeeld worden in een aantal thematische deelgroepen (mobiliteit en handel, openbare gebouwen, sport-cultuur-onderwijs, wonen). Over een periode van 2 jaar zullen we 3 keer samenkomen met de Klankbordgroep.

Voel jij er iets voor om deel uit te maken van deze Klankbordgroep? Stuur dan samen met je gegevens een korte motivatie naar de gemeente. Geef hierin aan waarom je graag zou willen meewerken en welke thema’s je het meest aanspreken. Enkel de inwoners van het geselecteerde plangebied komen in aanmerking.

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS, 011 80 80 87, els.jennen@heusden-zolder.be

Kandidaturen worden voor 29 november 2016 verwacht.

Datum van het bericht: maandag 31 oktober 2016
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden