Kadastrale info opvragen kan online

homepage geopunt.be (grote weergave)

Vaak komen burgers, notarissen, makelaars, landmeters, … bij de dienst ROHGIS aankloppen voor informatie over kadastrale gegevens. De dienst ruimtelijke ordening beschikt wel over kadastrale gegevens, maar deze zijn enkel bedoeld voor intern gebruik. In het kader van de wet op de privacy mag de dienst ROHGIS geen kadastrale gegevens vrijgeven aan derden. Wist je dat je zelf al veel informatie kan terugvinden op de website www.geopunt.be.

Met kadastrale gegevens worden volgende gegevens bedoeld

 • eigenaars van een kadastraal perceel
 • kadastraal inkomen van een kadastraal perceel
 • jaar van beëindiging opbouw van een woning
 • oppervlakte van een perceel

Voor kadastrale informatie verwijzen we je graag naar de dienst kadastrale uittreksels in Hasselt: Voorstraat 43, bus 20, 3500 Hasselt, tel: 0257/619 00, meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be.

Online opvragen

Wist je dat je zelf al veel informatie kan terugvinden op de website van geopunt? Op de website www.geopunt.be kan je het adres ingegeven waarover je informatie wenst. Voor het gevraagde adres kan je volgende gegevens vinden op kaart:

 • gewestplanbestemming
 • luchtfoto’s van vroeger en nu
 • adrespunten en huisnummers
 • overstromingsrisico is
 • buurtwegenatlas
 • topografische kaarten en Ferrariskaarten
 • habitatkaarten
 • hoogtekaarten
 • ...

Via Tools kan je zelfs meten op deze kaart en kan je dus ook de oppervlakte van een gebouw meten, de afstand tot de perceelsgrens, de breedte van een weg, …

Datum van het bericht: maandag 16 januari 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden