En jullie oordeel over onze communicatie is ...

groepsfoto winnaars (grote weergave)

Gisteren kregen een 30-tal winnaars, die tijd vrijmaakten voor onze uitgebreide vragenlijst over onze gemeentelijke communictie, hun prijs overhandigd voordat de resultaten aan de pers werden voorgesteld. Niet minder dan 512 inwoners, mooi in verhouding verdeeld over de dorpskernen, vulden de vragenlijst schriftelijk of digitaal in. Ook de samenstelling van onze bevolking (man/vrouw, jong/oud, autochtone/allochtone achtergrond, gezin/alleenstaand, …) is in het resultaat verhoudingsgewijs terug te vinden. Met andere woorden, de resultaten van de enquête geven een betrouwbaar beeld van het oordeel van de hele bevolking.

En jullie mening is …

De persoonlijke en telefonische ontvangst op het gemeentehuis aan de onthaalbalie scoort met een dikke 8/10 uitermate hoog. Onze inwoners zijn zeer tevreden over de eerste contactlijn met onze diensten. Het e-mailverkeer scoort met 7,6/10 daarbij iets minder, maar zeker nog naar behoren.

Het infoblad “Lees Heusden-Zolder” en de website www.heusden-zolder.be worden beoordeeld als onze topkanalen. Bijna iedereen kent deze kanalen en ze krijgen ook een goede waardering van meer dan 7/10. Opvallend is dat beide kanalen ook in alle leeftijdscategorieën gekend zijn én gebruikt worden.

De gemeentegids-agenda is een verrassende derde bij de gebruikte en gewaardeerde kanalen.

Uiteraard zijn er ook punten van (opbouwende) kritiek … Hierover lees je meer in de perstekst op onze website.

Datum van het bericht: vrijdag 27 januari 2017
alle nieuws »