Vogelgriepvirus vastgesteld in België

kippen (grote weergave)

UPDATE - Vanaf 1 maart 2017, versoepelt het voedselagentschap enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen inzake de vogelgriep. De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod (zie persbericht in bijlage).

Lees meer

BERICHT VAN 3/2

Alle pluimvee, ook loopvogels , en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd worden met behulp van netten. Contact met wilde vogels moet absoluut vermeden worden.
Ook het vervoer van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden. Met vragen over vogelgriep kan je terecht op het nummer 0800 99 777.  

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Je vindt alle informatie op de website van het FAVV.
Contact: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: Lieve Busschots 0477 59 83 93.

Vogelgriep in België – Aanvullende informatie

Na het ontdekken van vogelgriep in Lebbeke op 1 februari, werden diverse preventieve maatregelen zoals het ophokken en een verbod op verzamelingen en markten genomen. Het Agentschap wil deze maatregelen verduidelijken en benadrukt dat deze in de eerste plaats genomen werden om alle in gevangenschap gehouden vogels te beschermen tegen een infectie met vogelgriep, die zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren. Loopvogels (struisvogels) zijn even gevoelig als andere vogels.

Ophokken of afschermen betekent in regel dat pluimvee en andere vogels opgesloten worden in een hok of een stal. Toch is het ook mogelijk om de vogels nog steeds buiten te houden of te laten, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om directe contacten te verhinderen met wilde vogels die vogelgriep kunnen overbrengen. Het ophokken is verplicht voor alle pluimvee, inbegrepen struisvogels en andere loopvogels, en alle andere in gevangenschap gehouden vogels in het ganse land.

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Het verbod op verzamelingen en markten is van toepassing voor alle pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels en geldt eveneens in het ganse land. Dit verbod is ook van toepassing op verzamelingen van duiven, bijv. met het oog op vluchten.

Rond de plaats waar vogelgriep werd ontdekt is een tijdelijke bufferzone van 3 km afgebakend. In deze zone zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen van kracht. Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden. De doorvoer daarvan doorheen de zone is wel toegelaten. Bovendien moet elke pluimveehouder in deze zone binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels aan de gemeente overmaken. Iedereen kan nagaan of hij zich in de zone bevindt door de kaart te raadplegen die terug te vinden is op de website van het Agentschap: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Meer info voor de kippeneigenaars

Datum van het bericht: dinsdag 28 februari 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden