Sluikstorten is strafbaar, ook aan de glasbol

Dit is ook sluikstorten en dus strafbaar! (grote weergave)

Met een grote mediacampagne wil Limburg.net met de steun van FostPlus de inwoners van Limburg en Diest duidelijk maken dat wanneer je afval naast de glasbol achterlaat, je een overtreding begaat. Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net, verklaart: “Mensen denken dat de vuilniswagens van Limburg.net naast het glasafval ook het andere afval meenemen maar dat is niet zo. Wat naast de bol ligt, is een sluikstort. En sluikstorten is strafbaar. Die boodschap willen we duidelijk laten klinken."

Glasbolsites zijn populaire sluikstortplaatsen

Ook in Bocholt stelt Schepen van Milieu, Jan Verjans, vast dat er vaak gesluikstort wordt aan glasbolsites: “In Bocholt passen we een 3 pijlerbeleid toe. We zetten niet enkel in op sensibilisering maar ook op preventie en repressie”. Zo investeert de gemeente in camera’s om plaatsen die gevoelig zijn voor sluikstorten te monitoren. Daarnaast zetten ze in op meters en peters die verschillende plaatsen proper maken en steeds een oogje in het zeil houden. Ten slotte heeft de gemeente een doordacht vuilbakkenbeleid uitgewerkt zodat ook deze plaatsen geen trekpleister voor sluikstorters meer zijn.

Proefproject in 6 Limburgse gemeenten

Net zoals Bocholt lopen er in heel wat Limburgse gemeenten projecten rond sluikstorten. Limburg.net wil nu via een proefproject in 6 gemeenten een geïntegreerde aanpak uitwerken. In Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Lummen, Halen en Herk-De-Stad, wordt een integraal sluikstortbeleid uitgewerkt. Dat beleid krijgt de komende maanden concreet vorm. Limburg.net werkt hiervoor samen met de 6 gemeenten en hun politiediensten. In dit proefproject wordt verder gekeken dan alleen sensibiliseringsacties. Ook voor het inventariseren van gegevens, het opruimen van de sluikstorten en de handhaving wordt gewerkt aan een beleid dat in alle gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net kan worden toegepast.

Grote maatschappelijke kost

De gemeenten die deelnemen aan het proefproject zijn erg enthousiast over dit project. Het is immers niet evident om als gemeente op te treden tegen sluikstorten. Door de samenwerking tussen Limburg.net en de gemeenten wordt de slagkracht verhoogd. Mensen moeten beseffen dat sluikstorten een gigantische kost met zich meebrengt, voor mens én milieu. Indien het proefproject positief wordt geëvalueerd zal het zo goed als zeker worden uitgerold in heel Limburg.

Datum van het bericht: woensdag 08 februari 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden