Vacature directeur GABK - aangepaste aanwervingsvoorwaarden!

GABK (grote weergave)

Voor onze gemeentelijke academie voor beeldende kunsten gaan wij op zoek naar een directeur (M/V).

Doel van de functie

Heb je een passie voor kunst en cultuur? Ben je een ondernemer die efficiënt en doelgericht leiding kan geven aan een academie in opdracht van een schoolbestuur? Wil je binnen het kader van het artistiek pedagogisch project plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de schoolactiviteiten om de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren? Heb je zin om één van de grootste academies van Vlaanderen te leiden waar zowel kinderen, jongeren als volwassenen de kans krijgen om hun artistieke talenten te ontplooien? Dan is dit zeker een job voor jou.

 

Aanwervingsvoorwaarden:

  • Beantwoorden aan het vastgestelde profiel voor de functie van directeur;
  • Houder van het vereiste of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit ambt;
  • Slagen voor de selectieproeven.

Voor meer informatie over het profiel, de selectieprocedure en de bekwaamheidsbewijzen kan je terecht bij Liliane Mechelmans op het telefoonnummer 011 80 82 61.

Solliciteren: Je kan je kandidaat stellen voor deze functie door een sollicitatiebrief met curriculum vitae en een kopie van het diploma te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder. Je kan deze documenten binnenbrengen bij de dienst personeel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of je kan mailen naar liliane.mechelmans@heusden-zolder.be

De uiterste sollicitatiedatum voor deze functie is 26 maart 2017. De datum op de poststempel, de datum van de mail of de afgifte zijn bepalend. 

Datum van het bericht: maandag 20 februari 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling interne organisatie

Dienst personeel

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 83
fax 011 80 80 79
Openingstijden