Een nieuwe lijst voor de gezworenen

Om de 4 jaar wordt de lijst van de gezworenen voor het hof van assisen opgemaakt. Dit is een lijst met namen van personen, die uitgeloot zijn om eventueel als jurylid te zetelen voor het hof van assisen.

Als je uitgeloot bent, ontvang je één van de volgende dagen een witte kaart met begeleidende brief van ons. Je bezorgt de ingevulde en ondertekende kaart dan binnen de 8 dagen terug aan de dienst bevolking.

Op basis van de ingewonnen inlichtingen (via de witte kaarten) worden bepaalde personen, die wettelijk vrijgesteld zijn (bv. magistraten, politici, …), uit de lijst gehaald. Daarna bezorgt de dienst bevolking de definitieve lijst aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg, die een lijst per provincie maakt en aan de rechtbank bezorgd. Als je als gezworene in de lijst bent opgenomen, is het mogelijk dat je de komende jaren opgeroepen wordt om als jurylid te zetelen in een Limburgs assisenproces.

 

Datum van het bericht: woensdag 22 februari 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden