Openbaar onderzoek RUP Bovy

Bestemmingsplan RUP Bovy (grote weergave)

Op 23 februari 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Bovy door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. Dit RUP vervangt het huidige bijzonder plan van aanleg (BPA) dat reeds dateert van 1983. Het RUP geeft de toekomstige bestemming en voorschriften weer voor de verschillende plaatsen binnen het plangebied.

Op 20 maart 2017 werd een informatievergadering georganiseerd. De talrijke aanwezigen maakten er voor het eerste kennis met de bestemmingsplannen. Vanaf 27 maart start het openbaar onderzoek. Tot 25 mei 2017 kunnen opmerkingen, suggesties of bezwaren worden ingediend bij de GECORO. Op de pagina RUP Bovy vind je vanaf 27 maart de uitgebreide beschrijving en alle plannen van dit RUP.

Datum van het bericht: dinsdag 21 maart 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden