Limburg.net zamelt dit jaar GEEN taxus in

Na 9 jaar wordt de aparte inzameling van taxus stopgezet Negen jaar lang werd van half juni tot half september zuiver, jong en vers taxussnoeisel apart ingezameld in het kader van de “Vergroot de Hoop”-actie. Het ingezamelde taxussnoeisel werd niet enkel nuttig gebruikt als grondstof voor chemotherapie. Dankzij de opbrengst van deze kostbare grondstof kon Limburg.net de voorbije jaren heel wat goede doelen en projecten ondersteunen die bijdragen aan de strijd tegen kanker. Door de vele inzamelacties van de afgelopen jaren is de markt van het snoeisel nu echter oververzadigd.

Dat zorgde ervoor dat slechts 1 firma zich kandidaat stelde voor het afnemen van de taxus, die werd ingezameld via de recyclageparken in Limburg en Diest. Om die reden werd er initieel gecommuniceerd dat de taxusinzameling dit jaar toch nog zou worden verdergezet. Jammer genoeg heeft ook deze inschrijver begin deze week toch afgehaakt en is Limburg.net, ondanks alle inspanningen en tot haar grote spijt, genoodzaakt de inzamelactie niet te laten doorgaan. Taxussnoeisel dat toch apart zou worden ingezameld zou immers bij gebrek aan een afnemer gewoon bij het groenafval terechtkomen.

Overaanbod op de markt

Dit jaar zou het tiende jaar op rij zijn dat Limburg.net een taxusinzameling organiseert op de recyclageparken. Er was tot begin deze week wel nog één kandidaat maar ook die haakt af. Er is dus geen enkele afnemer voor het taxussnoeisel gevonden. Een overaanbod aan taxus zorgde er immers voor dat de prijzen kelderden. Hierdoor zou het ingezamelde taxus gewoon bij het groenafval terechtkomen en dit zou geen correcte boodschap zijn aan de inwoners die jaarlijks trouw meehielpen om het taxussnoeisel apart naar het park te brengen. Limburg.net heeft dan ook beslist om geen aparte inzameling te organiseren.

De jaarlijkse taxusinzamelactie werd in de eerste plaats georganiseerd om ervoor te zorgen dat het taxussnoeisel niet enkel correct werd ingezameld maar ook hergebruikt kon worden in een zeer nuttige toepassing. Uit het snoeisel van taxushaag wordt immers een belangrijke grondstof voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker gewonnen, nl. baccatine. De laatste jaren was er echter een overaanbod aan taxus en kende de ontwikkeling van chemotherapie een evolutie waardoor de markt verzadigd werd en de prijzen kelderden. Limburg.net engageerde zich om een inzameling te blijven organiseren zolang er een afnemer gevonden werd. Helaas blijkt dat er geen enkele afnemer bereid is om het taxussnoeisel af te nemen en is Limburg.net genoodzaakt de actie stop te zetten en het taxussnoeisel in te zamelen als gewoon groenafval.

Datum van het bericht: maandag 12 juni 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden