Opnieuw Vogelgriep vastgesteld

kippen (grote weergave)

In ons land werden er opnieuw besmettingen met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Daarom geldt er sedert 14 juni 2017 een verbod op de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten. Ook alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen,...) met pluimvee zijn verboden.

Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee kunnen nog wel plaatsvinden, onder volgende voorwaarden:

  • De verzameling is geregistreerd bij het Voedselagentschap.
  • De organisator houdt een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers. Deze lijst moet gedurende ten minste twee maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden.
  • Een aangenomen dierenarts moet toezicht houden op de naleving van de bepalingen i.v.m. besmettelijke pluimveeziekten. Deze bepalingen hebben in het bijzonder te maken met de verplichte vaccinatie voor de ziekte van Newcastle en de verplichting dat alle pluimvee en vogels in de tien dagen voorafgaand aan de markt opgesloten of onder netten zijn gehouden, zodat contact met wilde vogels niet mogelijk was.

Waakzaamheid gevraagd

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99 777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Meer info

Datum van het bericht: maandag 19 juni 2017
alle nieuws »