Asfaltherstellingswerken

De firma Grizaco wil nog in de maand september starten met de resterende asfaltherstellingen (deze in de schoolomgevingen zijn al uitgevoerd in de maand augustus).

In de onderstaande straten is een asfaltvernieuwing voorzien:

Lochtemanweg
Het gaat om het gedeelte vanaf de afsluiting tot aan de rijweg in beton in de richting van Beringen. Ook het kruispunt Pater Beckersstraat/Lochtemanweg/Butastraat wordt volledig vernieuwd. Het frezen van de toplaag (4cm) zal uitgevoerd worden op maandag 25 september. Het aanbrengen van de toplaag asfalt zal op zaterdag 7 oktober gebeuren om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de aanpalende bedrijven. Tijdens het frezen is er lichte hinder maar zijn de bedrijven bereikbaar. Tijdens het plaatsen van de asfaltverharding op zaterdag 7 oktober mag er geen verkeer passeren. Het verkeer is pas toegelaten 2 à 3 uur na het aanbrengen van de nieuwe asfalt.

Stationsstraat > UPDATE 29/09
Het gaat om de volledige Stationsstraat.  Hier wordt de asfaltverharding vernieuwd. Ook zal Infrabel tijdens dezelfde periode de houten balken van de spoorwegovergang vernieuwen. Op 3 oktober zal er gefreesd worden en zullen de houten balken worden vervangen. Op 4 oktober zal de nieuwe asfaltverharding worden aangebracht. Op deze 2 dagen is doorgaand verkeer niet mogelijk en ook de parking van het station is dan moeilijk bereikbaar (enkel voor fietsers en voetgangers). Mommenstraat en Langstraat blijven toegankelijk voor alle verkeer. De NMBS zal dit ook op voorhand afficheren aan het station zelf om zoveel mogelijk reizigers te informeren. Fietsers en voetgangers zullen wel worden doorgelaten aan de spoorwegovergang. Automobilisten kunnen niet verder dan Mommenstraat en Langstraat. De lijnbussen zullen een omleiding volgen via Koolmijnlaan, Edw. Staintonstraat, Zolderseweg en Sluisbamd. 

Westlaan (tussen rotonde en Vandermaesen)Het gaat om vakherstellingen en deze situeren zich voornamelijk op de brug. Er zal gewerkt worden met verkeerslichten zodoende dat doorgaand verkeer mogelijk blijft. Op 26 september wordt 1 rijstrook gefreesd en aansluitend geasfalteerd. In diezelfde week wordt de andere rijstrook uitgevoerd.

Ringlaan > UPDATE 05/10
Het gaat om het deel tussen de rotonde met de Sluisbamd en de rotonde met de Stationsstraat. Op 9 oktober wordt er gefreesd en op 10 oktober wordt er geasfalteerd. Doorgaand verkeer zal worden omgeleid. De lijnbussen volgen een omleiding via de Dorpsstraat/Dekenstraat zodat er geen halteverlies is.
De school zal op deze 2 dagen bereikbaar zijn via de Kuiperstraat waar tijdelijk terug 2-richtingsverkeer wordt ingevoerd. Er zal ook een parkeerverbod worden ingevoerd in de Kuiperstraat. In de Beenhouwerstraat zal op 9 en 10 oktober 2-richtingsverkeer en een parkeerverbod worden ingevoerd. Ook het toegangsverbod naar de parking via de Beenhouwerstraat (aan de zijde van de Ringlaan) zal tijdelijk worden opgeheven zodat de parking van CC MUZE tijdens de werken bereikbaar blijft. De parking op het Heldenplein zal te bereiken zijn via Sluisbamd, Inakker en Dorpsstraat. De parking tussen het gemeentehuis en de school zal enkel te bereiken zijn via de Molenstraat.

Belikstraat
Het gaat om het deel tussen de Panestraat en de rotonde met de Vogelsancklaan. Hier wordt de volledige asfaltverharding vernieuwd. De weggoten zullen deels vernieuwd worden (slechtste stukken). Een exacte timing van de uitvoering is nog niet gekend maar de werken zullen zeker in de maand oktober worden uitgevoerd. De lijnbussen zullen tijdens deze periode een omleiding volgen via Hofeinde, Ubbelstraat en Panestraat.

Kerkebosstraat
Het gaat om de volledige Kerkebosstraat. Op 25 september wordt er gefreesd. In diezelfde week wordt ook de asfaltverharding terug geplaatst. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Everselkiezel > UPDATE 02/10
Doordat de werken in de Stationsstraat zijn uitgebreid, is de planning voor de Everselkiezel aangepast. Deze werken zullen uitgevoerd worden op 16 en 17 oktober.
Het gaat om het deel tussen huisnr. 37 en de rotonde met de Beringersteenweg. Op 2 oktober wordt er gefreesd en op 3 oktober wordt er geasfalteerd. Doorgaand verkeer zal worden omgeleid. De lijnbussen volgen een omleiding via Padbroekweg, P. Beckersstraat en Beringersteenweg.

Boekterheide
Het gaat om het deel vanaf de Inakker/Elf Novemberstraat tot aan de rotonde met de Vogelsancklaan. Het frezen staat gepland op 4 oktober. Op 5 en 6 oktober worden de deksels van de rioleringsputten in de rijweg op hoogte gebracht. Het aanbrengen van de toplaag asfalt zal op zaterdag 7 oktober gebeuren om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de bedrijven op het industrieterrein "Lange Beemden". Tijdens het frezen is er lichte hinder maar zijn de bedrijven bereikbaar. Tijdens het plaatsen van de asfaltverharding op zaterdag 7 oktober mag er geen verkeer passeren. Het verkeer is pas toegelaten 2 à 3 uur na het aanbrengen van de nieuwe asfaltverharding.

Broederspad parking tennis
Op 26 september wordt er gefreesd en op 27 september wordt de nieuwe asfaltverharding geplaatst. Tijdens het frezen en asfalteren mogen er geen voertuigen geparkeerd staan. Er zal op voorhand een parkeerverbod worden ingesteld.

Tijdens het frezen is plaatselijk verkeer nog mogelijk (wel met de nodige voorzichtigheid) maar tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltverharding kan dat niet. De aannemer zal de bewoners daarom tijdig vragen a.d.h.v. een brief om hun auto's buiten de werkzone te plaatsen. Het verkeer is pas toegelaten 2 à 3 uur na het aanbrengen van de nieuwe asfaltverharding. Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid.

Datum van het bericht: donderdag 05 oktober 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden