Heusden-Zolder pakt overlast door everzwijnen aan

Herstelling kerkhof Berkenbos  (grote weergave)

Het aantal everzwijnen neemt sterk toe met een piek in de wijken Lindeman, Berkenbos en Zolder-Voort. De everzwijnen zorgen voor een onveiligheidsgevoel bij onze inwoners, joggers, fietsers en wandelaars. Bovendien kunnen everzwijnen, net als andere wilde dieren, betrokken geraken bij verkeersongevallen met een grote schade tot gevolg.

Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters. Ze plunderen maïs- en graanvelden en woelen in graslanden, siertuinen, moestuinen en zelfs in de grasperken op de gemeentelijke begraafplaats in Berkenbos.
Onze burgemeester heeft bij hoogdringendheid beslist om de everzwijnen te bestrijden samen met gekwalificeerde personen van de vzw Limburgs Landschap, de Wildbeheereenheid De Zwarte Beek en de Wildbeheereenheid Vogelsanck.
Hiervoor heeft de gemeente vorige week de bevoegde instanties en het Agentschap voor Natuur en Bos uitgenodigd om een oplossing uit te werken.

Tips voor onze bewoners

Om problemen te voorkomen adviseren wij de bewoners om:

  • hun eigendom af te sluiten door afrastering met voldoende stevige palen
  • geen voedselresten in de bossen en in de tuinen/op composthopen gooien
  • steeds op de wandelwegen te blijven
  • honden altijd en overal aangelijnd te houden.

Everzwijnen zullen niet zomaar aanvallen. Het zijn wilde dieren die in principe altijd zullen vluchten bij contact met recreanten. Zij zullen enkel aanvallen wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen.
Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, zullen op eigen initiatief nooit uit de dekking komen om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij zullen stil blijven liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Hieronder kan je een folder downloaden met meer info.

Schade hersteld

(red. internetgazet)
Ondertussen zijn groenwerkers van de gemeente en van De Winning op het kerkhof Berkenbos aan de slag om de graven en de grasperken die omgewoeld waren te herstellen. Ze gaan daarbij erg zorgzaam tewerk. Ook personeelsleden van de gemeente zijn er aan de slag. Ze hebben onder meer de rechteringang afgesloten met hekken. Aan de hoofdingang staan ook hekken, die 's avonds dichtgezet worden en 's morgens weer geopend. De schrikdraad moet nog geplaatst worden.

Schade veroorzaakt door everzwijnen kan je aangeven bij het Agentschap voor Natuur en Bos via de link: http://www.natuuralsgoedebuur.be/nl-BE/e-loket-fauna-en-flora

Datum van het bericht: dinsdag 19 september 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden