Aangifte van geboorte

Babyvoetjes in hand (grote weergave)

Vader, moeder of beide ouders moeten binnen de 15 dagen na de bevalling de geboorte aangeven bij de dienst bevolking in de gemeente waar het kindje geboren is. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Bij geboorte van een eerste kindje en bij naamkeuze volgens de nieuwe naamwetgeving van 08/05/2014 dienen beide ouders bij de aangifte aanwezig te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dienen zij een “verklaring van de naamkeuze” in te vullen, te handtekenen en een kopie van de identiteitskaart van de afwezige ouder bij te voegen (formulier verkrijgbaar op de kraamafdeling).

Bij geboorte van een tweede of volgend kindje mag de aangifte gedaan worden door de vader, de moeder of door beiden samen. Indien u niet gehuwd bent zal de aangifte altijd gedaan worden door de moeder, al dan niet vergezeld van haar levenspartner indien deze het kind wenst te erkennen in de geboorteakte.

Meebrengen:

  • trouwboekje of erkenningsakte;
  • identiteitskaarten van de ouders;
  • formulier “aangifte van geboorte van een levend kind” (model 1) afgeleverd door het ziekenhuis, de dokter of de vroedvrouw.

Door de dienst bevolking worden de volgende documenten afgeleverd bij de aangifte van de geboorte:

  • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen;
  • een attest bestemd voor de mutualiteit;
  • drie bijkomende attesten van geboorte;
  • een formulier “inenting tegen polio”.

Als je in Heusden-Zolder woont ontvang je gratis een kleine rol huisvuilzakken.

De inenting tegen polio is wettelijk verplicht.  Het formulier dat je bij de geboorteaangifte krijgt, moet door de geneesheer ingevuld worden.
Na de 4 inentingen kan je het binnenbrengen bij of opsturen naar de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven.

Lees ook de wetgeving over afstamming en naamgeving op de website van de federale overheid http://www.justitie.belgium.be.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info