Uittreksels, getuigschriften, attesten

De dienst bevolking levert volgende uittreksels, getuigschriften en attesten af:

  • getuigschrift van woonst;
  • bewijs van nationaliteit;
  • bewijs van leven;
  • samenstelling van het gezin.

Je kan enkel uittreksels, getuigschriften en attesten van jezelf krijgen.

Uittreksels, getuigschriften en attesten uit het bevolkingsregister kunnen enkel door iemand anders worden afgehaald, indien je een schriftelijke volmacht geeft aan die persoon. Je dient ook een kopie van je identiteitskaart mee te geven. Aan derden, zoals schuldeisers, advocaten, notarissen, … wordt enkel een uittreksel, getuigschrift of attest afgeleverd, indien het door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Dit kan per brief, fax, mail, internetformulier (zie onderaan deze pagina) of door middel van een verklaring die beschikbaar is bij de dienst bevolking, waarop de reden moet aangeduid worden waarom men dit attest nodig heeft.

E-loket

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info