Visum

Een visum dat een vreemdeling nodig heeft om naar België te reizen, moet worden aangevraagd bij de Belgische vertegenwoordiger (ambassade of consulaat) in het land van herkomst.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen meerdere soorten visa, namelijk een visum:

  • voor kort verblijf (toerisme);
  • in kader van een gezinshereniging;
  • in kader van een zakenreis;
  • in kader van een verblijf als student;
  • om in België te huwen;
  • machtiging tot terugkeer.

Een visumprocedure is niet altijd eenvoudig.  Welke documenten moeten voorgelegd worden, verschilt naargelang van de aard van het aangevraagde visum.

Wij raden je dan ook aan om je persoonlijk aan te melden bij de dienst bevolking of je te informeren via de website van de dienst vreemdelingenzaken van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken, namelijk www.dofi.fgov.be.

Als een visumaanvraag is ingediend, kan je de stand van zaken van de aanvraag bekijken via de website van de dienst vreemdelingenzaken van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken www.dofi.fgov.be.  Hier dient u de plaats van de aanvraag en het dossiernummer in te geven.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info