Samenwonen

samenwonen (grote weergave)

 Personen van verschillend of hetzelfde geslacht kunnen hun wettelijke samenwoning laten registreren bij de dienst bevolking. Het registreren van de wettelijke samenwoning is een vorm van samenlevingscontract.

Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk.

Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je een zekere wettelijke bescherming van je woonst. De rechten en plichten handelen vooral over het bijdragen in de gezinslasten, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de eigendom van goederen, …

Er zijn echter beperkingen

Voorwaarde voor wettelijke samenwoonst is dat je ongehuwd bent, niet gebonden bent door een andere wettelijke samenwoonst en beiden op hetzelfde adres ingeschreven bent.

Je komt samen met je partner naar de dienst bevolking om een verklaring af te leggen. Deze verklaring wordt opgenomen in het bevolkingsregister.

Meebrengen: jullie identiteitskaarten.

Naast deze registratie kan je bij de notaris verdere gegevens laten vastleggen.

De wettelijke samenwoonst eindigt door éénzijdige verklaring van één van beiden, door gezamenlijke verklaring, door huwelijk, overlijden of na een vonnis van de rechtbank.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info