Verslavingspreventie (alcohol, drugs, gokken)

Het verslavingsthema is een erg complexe aangelegenheid waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Via preventie projecten en acties trachten we kinderen, jongeren en volwassenen te informeren om verstandig om te gaan met het gebruik van alcohol, tabak, medicatie en illegale drugs. Het is belangrijk om het thema drugs bespreekbaar te maken. Dit om individuele en maatschappelijke problemen ten gevolge van middelenmisbruik te voorkomen.

Druggebruik is een zaak van iedereen, niet enkel van gebruikers of jongeren. Denk maar aan het eigen gebruik van (il)legale drugs, de voorbeeldfunctie die iedereen heeft, de betrokkenheid van de omgeving van gebruikers, ...

We werken samen met verschillende diensten en partners: team jongerenwerkers, jeugdwerk, CAD, OCMW, politie, onderwijs, horeca, …

Thema’s waarrond we werken zijn: alcohol, tabak, medicatie, gokken en illegale drugs.

Je kan bij ons terecht voor

Informatie

Heb je vragen over alcohol, tabak, medicatie, gokken en illegale drugs? Ben je op zoek naar tips, een hulpverleningsinstantie in de buurt, …? We proberen elke informatievraag te beantwoorden: eventueel doen we hier een beroep op andere instanties (zoals CAD Limburg). Je kan op onze afdeling folders, brochures, lespakketten, werkvormen, … inkijken of ontlenen.

Ondersteuning op maat

 

Scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, … kunnen geconfronteerd worden met de drugthematiek en zijn soms op zoek naar ‘de juiste aanpak’. Je kan een ondersteuning op maat aanvragen om rond dit thema aan de slag te gaan. We bekijken samen wat het meest zinvol en haalbaar is voor jouw organisatie.

Uiteenzettingen

Op aanvraag en na voorafgaand overleg kunnen uiteenzettingen/ vormingen georganiseerd worden. Deze passen meestal in een bredere aanpak.

Surftips

 

 

 

 

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info