Gemeentebelasting op niet-maximaal afkoppelen hemelwater

Er wordt een belasting gevestigd op het niet maximaal loskoppelen van hemelwater en afvalwater in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

Deze belasting bedraagt € 500 per aansluiting, per woongelegenheid. Deze belasting is ondeelbaar en progressief en zal ieder jaar vermeerderd worden met € 250 tot en met het jaar waarin door de afkoppelingsadviseur vastgesteld wordt dat aan de afkoppelingsplicht van hemelwater is voldaan.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden