Subsidies kinderopvanginitiatieven

Het Lokaal Overleg Kinderopvang wil via een subsidiereglement de uitbouw van een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang bevorderen.  Vanuit het gemeentebestuur (binnen de grenzen van de in de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten) worden er middelen ter beschikking gesteld aan het LOK om ingediende aanvragen te behandelen en al dan niet positief te evalueren.  De voorwaarden binnen dit reglement zijn uiteraard zo tot stand gekomen dat het de kwaliteit binnen de opvanginitiatieven verhoogt, alsook de tevredenheid van ouders en kinderen.   Via dit subsidiereglement willen we ook de zelfstandige sector een duwtje in de rug geven.

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info