Dringend ziekenvervoer voor de dienst 100

dringend ziekenvervoer (grote weergave)

Met een gemiddelde van 3070 ritten per jaar heeft ziekenvervoer het grootste aandeel in ons takenpakket van de brandweer.
Een ambulance moet voldoen aan de normen opgelegd door het FOD volksgezondheid, fier kunnen we zeggen dat onze drie ziekenwagens ruimschoots deze normen overschrijden.
Onze ambulanciers zijn opgeleid volgens de regels en normen opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid. Opleiding van 120 uur theorie en praktijk. 40 uur stage op een spoedgevallendienst. Jaarlijks 24 uur bijscholing, gegeven door artsenspecialisten of verpleegkundig met een rijke ervaring in spoedgevallen. Daarbij nog een extra cursus voor elke nieuw aangekocht medisch apparaat, toestel of ziekenwagen.

De beschikbaarheid van onze ziekenwagens

Voor de hoofdpost Heusden-Zolder is de eerste ziekenwagen permanent 24 uur op 24 uur beschikbaar op de brandweerkazerne zelf.
Een tweede wordt tijdens de werkuren in de week gestationeerd op spoedgevallen in het ziekenhuis van Heusden, waar hij bemand wordt met een ambulancier en een verpleger (en indien nodig door een spoedgevallenarts als onze ziekenwagen dienst doet als klinimobiel. Een klinimobiel is een extra ruime goed uitgeruste ziekenwagen die uitrijdt met een arts, verpleegkundige en een ambulancier aan boord. Belangrijk voor het vervoer van kritische patiënten).
De derde ziekenwagen is permanent op de voorpost in Tessenderlo bemand met ambulanciers en verplegers.

Operationele zone

De dienst 100 bepaalt aan de hand van een computerprogramma de dichtstbijzijnde beschikbare ambulance.

Welk ziekenhuis

De wet verplicht elke ziekenwagen die werkt onder de bevoegdheid van het hulpcentrum 100 om steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Hierop zijn echter 3 uitzonderingen mogelijk:

  1. Een arts ter plaatse acht het noodzakelijk dat je naar een ander ziekenhuis wordt vervoerd. De arts vult een document HA01 in en het andere ziekenhuis is niet meer dan 10 km verder rijden dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
  2. Er komt een medisch team (MUG) ter plaatse en deze beslist dat het voor jouw beter is om naar een ander ziekenhuis te worden vervoerd.
  3. Je bent betrokken bij een ramp en de dokter "REG" oordeelt dat je naar een ander ziekenhuis wordt vervoerd.

De redenen hiervoor zijn:

  1. Je hebt een noodoproep gedaan en hebt er dus baat bij zo snel mogelijk op een erkende spoedafdeling gespecialiseerde zorgen te krijgen.
  2. De ziekenwagens, ingeschakeld in de dringende geneeskundige hulpverlening dienen zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor levensbedreigende situaties, een transport naar bijvoorbeeld Leuven is niet verantwoord.

Het heeft bijgevolg weinig zin de ambulancier te vragen hiervan af te wijken. Door op je vraag in te gaan brengt hij zichzelf in de problemen.

Vergeet niet enkel beschikbaar op het nummer 100 of beter nog het Europees noodnummer 112.

Dringend ziekenvervoer is niet gratis.

Het ziekenfonds en soms de hospitalisatieverzekering komen hierin voor een gedeelte tussen. Voor meer inlichtingen hierover kan je best contact opnemen met jouw ziekenfonds of hospitalisatieverzekeraar.

Praktisch

Brandweer hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Koerselsebaan 59
3550 Heusden-Zolder

Dringende oproepen: 112
http://www.zuidwestlimburg.be


tel. 011 24 88 88
e-mail
Openingstijden

Meer info