Aanleg van fietspaden langs de N719 (Koolmijnlaan) - Ontwerpopdracht

studieopdracht (grote weergave)

Er dient een ontwerp opgemaakt te worden voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Koolmijnlaan (N719). Voor het aanstellen van een ontwerper/studiebureau werd een bestek opgesteld door de dienst patrimonium.

Deze lastvoorwaarden werden goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 28 maart 2011.

Perceel 1 van deze opdracht (opstellen van een projectnota overeenkomstig module 13) werd gegund aan studiebureau Libost-Groep door het schepencollege in zitting van 20 juni 2011.

De ontwerpopdracht is in uitvoering.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info