Sint-Jansbos, kleinste natuurgebied onder handen en een conservator rijker

Sint-Jansbos (grote weergave)

Midden in Heusden op de kruising van de Sint-Jansstraat en de  Kapelstraat ligt het Sint-Jansbos. Eind 2010 kocht natuurvereniging Limburgs Landschap vzw dit stuifduinbosje van 1,8 ha samen met de 167 jaar oude kapel van de kerkfabriek.

De natuurbeheerplanners van Limburgs Landschap vzw zaten in oktober 2011 samen met de buurtbewoners rond de tafel om de toekomstplannen van het gebied te bespreken. Op basis van dat overleg werd een bosbeheerplan en een toegankelijkheidsregeling ingediend. Eind 2011 is dit bosbeheerplan goedgekeurd en kunnen in de loop van 2012 de werken starten. Zo wil Limburgs Landschap vzw in twee fases de grove, maar voornamelijk de Corsicaanse dennen kappen. Door deze en ander meer invasieve exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en de Robinia te verwijderen kan op de oude stuifduin opnieuw een natuurlijk en inheems eiken-berkenbos ontstaan. Met die houtkap wordt tegelijkertijd een oplossing gecreëerd voor de vrees van de buurtbewoners, namelijk dat de immense en vrij ijle dennen op hun huis zouden vallen. Zo valt ook, althans tijdelijk, meer zonlicht op hun gevels. De bestaande struiklaag en inheemse bomen blijven vanzelfsprekend in de mate van het mogelijke staan. Langs de zuidkant van het bos zullen struiken aangeplant worden.

Op de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling is het nog wachten. Eenmaal die rond is kan ook gestart worden met het plaatsen van een infobord over de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied.
Vanuit de buurtbewoners werd Patrick Bartels aangesteld als conservator van het Sint-Jansbos. Patrick is leerkracht aan het VIBO Sint-Barbara Beringen en startte een schoolproject met zijn leerlingen die het Sint-Jansbos onderhouden.

In het Sint-Jansbos blijven honden welkom, maar dan wel aangelijnd op de paden. Hondenpoep dient door het baasje opgeruimd te worden, omdat het bos een speelbos is en blijft voor kinderen uit de wijk.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info