Het rijbewijs in bankkaartmodel komt er aan…

Vanaf het voorjaar 2013 moet België, net als elke andere Europese lidstaat, een rijbewijs afleveren volgens een vooraf bepaald bankkaartmodel, met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen.

Bedoeling is om de veiligheid op de weg te verbeteren.  Dankzij een gecentraliseerde databank zal men een goed zicht hebben op de juiste en volledige gegevens op basis waarvan een rijbewijs wordt uitgegeven of vernieuwd. In de toekomst zullen ook in andere EU-landen de gegevens met betrekking tot het rijbewijs geconsulteerd kunnen worden.  Zo wordt rijbewijstoerisme tegengegaan, kunnen gestolen rijbewijzen opgespoord worden en kan fraude voorkomen worden.

Het elektronisch rijbewijs is maximum 10 jaar geldig en kost in onze gemeente 25 euro.

De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven dezelfde. De invoering zal geleidelijk gebeuren.

Voor de voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er voorlopig nog niets; deze worden nog steeds in de vorm van een papieren document afgeleverd.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info