Openbaar onderzoek rooilijnplan Schansstraat

BERICHT AAN DE BEVOLKING

voorlopige goedkeuring rooilijn- en innemingsplan Schansstraat

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 25 februari 2016 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan de rooilijnplannen van de Schansstraat.
Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 21 maart 2016 tot en met 20 april 2016.

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 20 april 2016.