Bestrijkingen 2016

Elk jaar wordt er een bestek opgesteld voor het bestrijken, slemmen en uitvoeren van kws-herstellingen aan de gemeentewegen. Zo blijven de wegen goed berijdbaar en veilig.

Het bestek voor het dienstjaar 2016 werd goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 22 februari 2016.

De werken werden door het schepencollege in zitting van 6 juni 2016 toegewezen aan NV VBG uit Heusden-Zolder.

Bij de uitvoering van bestrijkingen en kws-herstellingen is er doorgaand verkeer mogelijk.

Bij de uitvoering van de slemwerken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. In dit geval verwittigt de aannemer de bewoners op voorhand met een brief.

Volgende straten worden in het dienstjaar 2016 aangepakt:
- Watertorenstraat
- Mijnterrein De Schacht: Magazijnstraat, Brancardiershof, Mijnlamphof, Mijnwerkerslaan (+ rotondes), Terrillaan
- Halstraat (delen)
- Ringlaan (delen)
- Nieuwstraat & Witte Barier (delen)

De werken starten in het voorjaar van 2017

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info