Eikenprocessierups - preventieve bestrijding - 2016

Om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen zal een firma, in opdracht van de gemeente, ook dit jaar inlandse eiken besproeien. Dit gebeurt met het product FORAY 48B.

De bestrijding wordt toegepast op plaatsen waar in het verleden rupsennesten werden gevonden en op plaatsen waar veel mensen komen, zoals wegen, schoolspeelplaatsen, speel-pleinen, e.d.

Dit product is één van de meest aangewezen middelen voor bestrijding van de eikenprocessierups. De bomen worden met speciale spuitapparatuur van op de grond behandeld, door middel van elektrostatisch geladen druppels.

Dit kan een plakkerig effect geven, maar het product is NIET giftig. Met wat water kan men dit zuiver maken.

De meerjarige opdracht voor deze werken loopt nog tot 2018 en werd door het schepencollege toegewezen aan de firma Kuppen uit Nederland.

Het juiste moment waarop er gesproeid zal worden is moeilijk op voorhand te bepalen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het meest aangewezen moment om preventief te sproeien is wanneer de rupsen zich in de derde vervellingsfase bevinden. De levenscyclus is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

De preventieve bestrijding (sproeien) is inmiddels achter de rug. Indien er alsnog overlast zou zijn door nesten van de eikenprocessierups, kan dit gemeld worden via het e-loket.

E-loket

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info