Jaarrekening

De jaarrekening van de gemeente bestaat uit:

 • de beleidsnota,
 • de financiële nota, en
 • de samenvatting van de algemene rekeningen.

De beleidsnota van de jaarrekening bevat:

 • de doelstellingenrealisatie,
 • de doelstellingenrekening, en
 • de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget.

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

 • de exploitatierekening,
 • de investeringsrekening, en
 • de liquiditeitenrekening.

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

 • de balans, en
 • de staat van opbrengsten en kosten.

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt.  Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.

De jaarrekening kan geraadpleegd worden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden