Overzicht SLIM- en andere politiecontroles

Politie houdt van veilig (grote weergave)

03/05

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners inzake overlast tijdens Turkse huwelijken stelde de politie een aantal verkeersinbreuken vast. De feestvierders, die weinig rekening houden met andere weggebruikers reden afgelopen zondag in karavaan en al toeterend door het winkelcentrum Cité.

Verschillende bestuurders droegen geen veiligheidsgordel en reden met de gsm aan het stuur. Ten minste 6 processen-verbaal werden opgesteld.

De politie plant dergelijke wantoestanden in de toekomst meer en meer te verbaliseren.

25/04

De verkeersdienst nam deel aan de provinciale verkeersthema-actie "hinderlijk parkeren" van 5 tot 21 april. 33 bestuurders werden betrapt op het negeren van een parkeerverbod of het parkeren op een fiets- of voetpad.

Een bestuurster die reed spijts verval van het recht tot sturen kon met de ANPR-camera betrapt worden. Voorts negeerden 5 vrachtwagenbestuurders het parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in Heusden-Zolder.

21/04

Twee verdachte bestuurders werden een ademtest opgelegd. Beiden bliezen positief. Eén van hen legde bovendien een positieve speekseltest af. De man die geen vaste verblijfplaats had reed zonder verzekering. Zijn auto werd in beslag genomen en getakeld.

03/04

De verkeersdienst nam deel aan de provinciale verkeerscampagne "gordel & kinderzitjes" van 6 maart tot 27 maart. Inspecteurs schonken extra aandacht aan het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruiken van het kinderzitje, vooral in de schoolomgeving.

27 bestuurders werden betrapt op het niet dragen van de gordel. 2 ouders vervoerden hun kind zonder kinderzitje in de wagen. Zij kregen een boete van € 165.

Van 5 tot 21 april zal het foutparkeren extra aandacht krijgen.

14/03

De politie van Heusden-Zolder voerde afgelopen weekendnacht controles uit in diverse horecazaken. Ondersteund door de Federale Politie en 2 drughonden werd gezocht naar drugdealers en druggebruikers.

In Rijkelstraat werden 3 personen aangetroffen die in bezit waren van verdovende middelen. Ook werden drugs verstopt in de drank- en automateninrichting die dienst doet als verdeel- en gebruikerslocatie.

In een pas geopende shishabar bleken een 50-tal jongeren aanwezig. Een aantal jongeren verstoorden de controle. De eigenaar van de zaak, die waterpijproken toelaat krijgt binnenkort een controlebezoek van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid vermits waterpijproken valt onder de rookverbodwetgeving van 2014.

In een andere shishabar werd één klant aangetroffen met verdovende middelen op zak.

In een jeugdhuis hadden diverse aanwezige jongeren hun attributen en verdovende middelen op de vloer gegooid voordat ze een controle met de drughond ondergingen.

Voorts werd in een café een persoon aangetroffen die net voor de controle zijn cocaïne weg gooide. Hij werd tevens in bezit gevonden van cannabis.

Bij een controle van een voertuig op Schachtplein werd eveneens een persoon aangetroffen die in bezit was van drugs.

13/03

 • In het kader van de provinciale verkeersthema-actie "gordel & gsm" voerde de verkeersdienst controles uit. 4 bestuurders reden met de gsm in de hand. 7 bestuurders die geen gordel droegen krijgen een boete. Een ouder die een kind vervoerde zonder kinderzitje moet € 165 ophoesten. Voorts werden overtredingen vastgesteld wegens roekeloos rijgedrag (2), niet gebruiken van het knipperlicht op een rotonde (2), negeren van de gewichtsbeperking in Westlaan, parkeren op een laad- & losplaats in St.-Willibrordusplein.
 • 5 vrachtwagenbestuurders negeerden het parkeerverbod voor voertuigen meer dan 3.5 ton.
 • De auto van een bestuurder die herhaaldelijk reed spijts verval van het recht tot sturen werd in beslag genomen. De wagen was evenmin verzekerd. Het was al de derde auto van de overtreder die in beslag werd genomen.
 • 4 inbreuken werden vastgesteld met de ANPR-camera : 3 auto's bleken niet gekeurd en één was niet verzekerd.

08/03

 • Tijdens een kalme multiculturele markt merkte de verkeersdienst een wagen op met 2 duplicaatkentekenplaten. De bestuurder legde een positieve speekseltest af.
 • In het kader van de provinciale verkeersthema-actie "gordel & kinderzitjes" voerde de politie controle uit aan basisschool De Schans. 8 ouders droegen geen gordel. 2 passagiertjes zaten niet in een kinderzitje. De bestuurders kregen een boete van € 165.
 • 48 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe.
 • Samen met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) werden controles uitgevoerd op achterstallige verkeersbelasting. 26 bestuurders hadden voor € 15529 schulden open staan. 2 auto's werden getakeld. Eén voertuig bleek niet ingeschreven. Eén aanhangwagen was overladen.

24/02

Naar aanleiding van een melding van een weggebruiker ging de politie ter plaatse naar industriezone Zolder-Lummen in Westlaan. 10 vrachtwagens stonden geparkeerd op het fietspad en op de rijbaan voor een grondverwerkingsbedrijf. Doorgaand verkeer en fietsers  werden hierbij in gevaar gebracht en de inritten tot bedrijven werd gehinderd.  De bestuurders mogen zich aan een boete van € 110 verwachten. Eén agressieve trucker krijgt een proces-verbaal wegens bedreigingen aan een agent.

Tijdens een rustige, multiculturele markt begingen 6 marktbezoekers een overtreding wegens parkeren op een parkeerplaats voor personen met een beperking (3), negeren van een toegangsverbod, onaangepast rijgedrag en parkeren op een fietspad. Een aannemer die voor INFRAX een aangereden verlichtingspaal verving tijdens de markt kon geen signalisatievergunning voorleggen. Een bestuurder die de parking voor personen met een beperking wilde oprijden reed de signalisatie stuk. Een Europees aanrijdingsformulier werd opgesteld.

Tussen 15u00 en 18u00 legden 24 bestuurders een ademtest af. Niemand had teveel gedronken. 11 chauffeurs droegen geen veiligheidsgordel. 3 buitenlanders moesten ter plaatse € 110 betalen. Eén voertuig had kale banden. De bestuurder reed met de gsm in de hand.

24/02/2017 - verkeerschaos door vrachtwagens

 • Naar aanleiding van een melding van een weggebruiker ging de politie ter plaatse naar industriezone Zolder-Lummen in Westlaan. 10 vrachtwagens stonden geparkeerd op het fietspad en op de rijbaan voor een grondverwerkingsbedrijf. Doorgaand verkeer en fietsers  werden hierbij in gevaar gebracht en de inritten tot bedrijven werd gehinderd.  De bestuurders mogen zich aan een boete van € 110 verwachten. Eén agressieve trucker krijgt een proces-verbaal wegens bedreigingen aan een agent.
 • Tijdens een rustige, multiculturele markt begingen 6 marktbezoekers een overtreding wegens parkeren op een parkeerplaats voor personen met een beperking (3), negeren van een toegangsverbod, onaangepast rijgedrag en parkeren op een fietspad. Een aannemer die voor INFRAX een aangereden verlichtingspaal verving tijdens de markt kon geen signalisatievergunning voorleggen. Een bestuurder die de parking voor personen met een beperking wilde oprijden reed de signalisatie stuk. Een Europees aanrijdingsformulier werd opgesteld.
 • Tussen 15u00 en 18u00 legden 24 bestuurders een ademtest af. Niemand had teveel gedronken. 11 chauffeurs droegen geen veiligheidsgordel. 3 buitenlanders moesten ter plaatse € 110 betalen. Eén voertuig had kale banden. De bestuurder reed met de gsm in de hand.

21/02/2017 - sluikstorter gevat

Onze politie spoorde één van de daders van sluikstorten aan glascontainers op. De man die in feite illegaal in ons land verbleef hield er al enige jaren een handeltje op na waarbij ijzer werd opgehaald en rond het appartement waar hij verbleef gestockeerd werd. Deze stapelplaats trok ongedierte aan waarop andere bewoners kloegen en de huurbaas hem opdroeg op te ruimen. Hij vond het normaal dat de  velgen, autobanden en diverse zakken vuil bij de glascontainer werden achter gelaten. De overtreder krijgt een boete van minimum € 250 voor de opruimingskosten.

Een bestuurster die te gehaast was om een pizza af te halen reed enkele betonpaaltjes en omheiningsdraad stuk. De vrouw blies positief. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Een persoon die uitgenodigd was in het commissariaat kwam er naar toe mét de auto maar zonder rijbewijs. Op last van het parket werd het voertuig geïmmobiliseerd en moet hij zich voor de politierechtbank verantwoorden.

14/02/2017 - nummerplaatherkenner plukt niet-gekeurd wagens van de weg

Een controle met de nummerplaatherkenner leverde 3 hits op wegens niet gekeurd voertuig. De inspecteurs konden een gekend persoon staande houden die met een niet verzekerd noch ingeschreven auto reed. Hij legde bovendien een positieve speekseltest af wegens gebruik van amfetamines. Zijn wagen werd in beslag genomen en getakeld.

Nadat de eigenaar had nagelaten om een voertuig zonder kentekenplaat na 2 aanmaningen van de openbare weg te verwijderen werd de auto getakeld.

31/01/2017 - foutparkeerders

Op het St.-Willibrordusplein werd de laad- & losparking onterecht gebruikt. De overtreder kreeg een boete.

In Kerkstraat werd een vrachtwagenbestuurder staande gehouden die de gewichtsbeperking negeerde. Hij moet € 165 ophoesten.

Een ouder die een kind op de achterbank had te slapen gelegd zonder beveiliging kreeg een boete van € 165.

24/01/2017 - controles op parkeren op laad- & losparking

Omdat de laad- & losparking ter hoogte van de apotheek in St.-Willibrordusplein oneigenlijk wordt gebruikt voert de politie sedert enige tijd controles uit. 3 voertuigen stonden langere tijd geparkeerd. 2 overtreders betroffen buurtbewoners.

Voorts kregen 2 bestuurders die reden met de gsm in de hand een boete van € 110.

23/01/2017 - Nieuwe aanpak alcoholcontroles

Met het nieuwe jaar hanteerde de verkeersdienst ook een nieuwe manier van controle van alcohol in het verkeer.
Met mobiele teams werden bestuurders uit het verkeer geplukt waarvan de inspecteurs vermoedden dat ze te diep in het glas hadden gekeken. Liefst 8 chauffeurs op 82 bliezen positief ! 10% ! Eén dronken bestuurder moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. 7 andere rijbewijzen werden ingehouden voor 3 of 6 uur.
Een overtreder die zijn rijbewijs 3 uur werd ingehouden kon zo lang niet wachten en kroop toch achter het stuur. Toen de inspecteurs hem betrapten trachtte hij te ontkomen en reed daarbij aan duizelingwekkende snelheden van 160 tot 180 km/u door drukke buurten. De politie kon de man staande houden en in de boeien slaan.
Voorts werden inbreuken vastgesteld wegens fout parkeren (6), rijden zonder fietsverlichting (2), geen voorrang verlenen, geen geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen, geen nummerplaatverlichting, bezit van een verboden wapen (boksbeugel) en bezit van marihuana.

16/01/2017 - weekend zonder alcohol

In het kader van de verkeerscampagne "Weekend zonder alcohol" legde de politie afgelopen weekend 62 bestuurders een ademtest op. Slechts één bestuurder van een bromfiets had te diep in het glas gekeken. Zijn rijbewijs werd 6 uur ingehouden.

Voorts begingen 29 bestuurders een verkeersinbreuk wegens gsm'en aan het stuur (7), niet dragen van de gordel (6), parkeren op een voetpad (4), niet gebruiken van de knipperlichten op een rotonde (3), negeren van een parkeerverbod (2) of een toegangsverbod, parkeren op een kruispunt, op een parkeerplaats voor personen met een handicap en op een fietspad, onaangepaste snelheid en gevaarlijke uitsteeksels aan een voertuig.

Eén chauffeur bestuurde een niet-verzekerd voertuig. De auto werd in beslag genomen en getakeld.

10/01/2017 - controles samen met VlaBel

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde de politie controles uit op meerdere plaatsen in de gemeente.

1137 voertuigen passeerden de ANPR-camera van VlaBel. 28 bestuurders bleken nog verkeersbelasting verschuldigd te zijn. De belastinginspecteurs inden voor een totale som van € 13438 achterstallen.

De politie controleerde bijkomend de boorddocumenten en de wagen. 3 waarschuwingen werden uitgereikt wegens defecte verlichting en verlaagd voertuig. Eén wagen was niet gekeurd. Eén auto was niet verzekerd en werd getakeld. Eén chauffeur legde een positieve speekseltest af.

19/12/2016 - killers in het verkeer

De politie voerde in 4 straten alcoholcontroles uit. 290 bestuurders legden een ademtest af. 7 personen hadden lichtjes teveel gedronken en speelden hun rijbewijs 3 uur kwijt. Opmerkelijk dat niemand véél te diep in het glas had gekeken of voor een BOB had gekozen wegens de verschillende kerstmarkten in de gemeente.

Andere inbreuken waren niet dragen van de gordel (8) of gebruiken van het kinderzitje (2), geen keuring en niet-ingeschreven voertuig. Een jonge bestuurder reed na 22u00 met een voorlopig rijbewijs, zonder begeleider, zonder "L" en zonder tweede binnenspiegel. Hij droeg evenmin zijn veiligheidsgordel.

15/12/2016 - veilige schoolomgeving

Naar aanleiding van klachten voerde de verkeersdienst parkeercontroles uit in schoolomgevingen. Op de parking aan 't Molenholleke parkeerden 3 ouders buiten de parkeervakken en hielden zo het verkeer op. Op de parking van bassischool Beekbeemden negeerden 3 bestuurders het parkeerverbod, 2 stonden buiten de vakken en 2 chauffeurs hadden zich op de arceerstroken geparkeerd waardoor de schoolbus niet kon passeren. In de schoolomgeving van St.-Franciscuscollege werd een straatracer onderschept die tijdens schooleinde met gierende banden voorbij snelde. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

14/12/2016 - internationaal geseind voertuig

Tijdens een drukke multiculturele markt trof de politie een internationaal geseind voertuig aan. Eén marktbezoeker was het slachtoffer van een gauwdiefstal. De politie moest ook tussenbeide komen op vraag van een bedrijfsleider wiens privaat parking was ingenomen door marktbezoekers.

07/12/2016 - Politiecontroles op zichtbaarheid van zwakke weggebruiker

Vorige week vond de provinciaal gecoördineerde thema-actie "Verlichting – zwakke weggebruikers/bromfietsers" plaats. Alle Limburgse politiekorpsen besteedden extra aandacht aan de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers in het verkeer.  Deze thema-actie “Verlichting zwakke weggebruikers” zal worden herhaald tijdens de week van 9 tot en met 13 januari 2017. 
 
Onze politie deed een fietsencontrole in de omgeving van het St.-Franciscuscollege. 180 fietsen werd nagekeken. 27 studenten reden met een fiets die niet in orde was: geen of defecte verlichting (19), geen of defecte bel (4), ontbrekende reflectoren (2), geen voorrem en geen achterrem (4). Eén fietser reed met een loshangend spatbord en een losstaand stuur.

25 leerlingen kregen een jongerenproces-verbaal bovenop de waarschuwing. Ze moeten hun fiets in orde brengen en hem bij de politie aanbieden voor controle. Bovendien worden ze uitgenodigd voor een verkeersvormingsklas op een woensdagnamiddag.
 

05/12/2016 - Boetes aan de schoolpoort

Aan de schoolomgeving van de basisschool Bolderberg kregen 6 ouders een boete wegens parkeren voor de schoolpoort.

De politie voerde ook alcoholcontroles uit. De aandacht voor dronken rijden werd gericht op binnenwegen in de gemeente. 147 bestuurders legden een ademtest af. 5 personen hadden te diep in het glas gekeken. Een buitenlander moest onmiddellijk € 1200 ophoesten. Eén chauffeur legde een positieve drugtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Voorts werden 4 auto's getakeld. De bestuurders konden geen verzekeringsbewijs voorleggen. 2 inbreuken werden vastgesteld wegens niet kunnen tonen van het rijbewijs. 2 voertuigen bleken niet gekeurd. 3 chauffeurs droegen geen gordel en 3 boetes werden uitgeschreven wegens defecte verlichting. Tijdens de controle werd één verboden wapen in beslag genomen.

Naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit. 298 voertuigen passeerden het flitstoestel. 14 bestuurders reden te snel in Koolmijnlaan (5), Witte Barrier (7) en P. Amideuslaan (1). In De Drij Dreven en in Kleine Venstraat werden ondanks klachten geen inbreuken vastgesteld.

25/11/2016 - Inwoners klagen terecht over te hoge snelheid !

De klacht inzake onaangepaste snelheid in Jeugdlaan blijkt terecht : van de 26 gecontroleerde bestuurders reed iedereen te snel ! De verkeersdienst gaf ook gevolg aan andere meldingen van buurtbewoners inzake overdreven snelheid. Overtredingen werden vastgesteld in Kleuterweg (26), Galgeneinde (15) en Kerkenblook (2).

Tijdens het weekend stelden de inspecteurs vast dat 5 vrachtwagens niet geparkeerd stonden op één van de 5 voorziene vrachtwagenparkings. 4 truckers die wél op een vrachtwagenparking stonden hadden echter geen gemeentelijke parkeerkaart hetgeen hen € 100 gemeentelijke boete kost. 3 buitenlandse chauffeurs werden eveneens weggestuurd.

Overige verkeersinbreuken waren gsm'en aan het stuur, parkeren op Wendelenhof, parkeren op een laad- & loszone in St.-Willibrordusplein (2) en negeren van een parkeerverbod in Noordberm (2).

24/11/2016 - En bij controles tijdens de markt

Bij een politiecontrole werd een borstelmachine die werken uitvoerde op de Koolmijnlaan (N719) in beslag genomen Het voertuig bleek niet verzekerd. De buitenlandse bestuurder kon geen boorddocumenten voorleggen en beschikte niet over een signalisatievergunning.
Een trucker parkeerde zijn vrachtwagen op het fietspad en ging daarna een bezoekje brengen aan de multiculturele markt. De bestuurder kon de boete van € 110 niet onmiddellijk betalen. De vrachtwagen werd van een wielklem voorzien totdat de boete werd betaald.
Een andere voetpadparkeerder in P. Paquaylaan moet € 110 ophoesten. En in G. Gezellelaan kreeg een chauffeur dezelfde boete wegens gsm'en aan het stuur.
12 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe. 

21/11/2016 - ActieWeekend alcohol-, drug- en snelheidscontroles

In het kader van het Gemeenschappelijk ActieWeekend voerde de politie alcohol-, drug- en snelheidscontroles uit. 580 auto's passeerden de snelheidscamera. 168 bestuurders reden te snel in M. Scheperslaan (91 op 199), Westlaan (30), Koolmijnlaan (27) en Koerselsebaan (20). Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. 2 bestuurders krijgen een extra boete wegens onnodig gebruik van de grootlichten.

156 bestuurders legden een ademtest af. 6 van hen hadden teveel alcohol op.

Voorts werden inbreuken vastgesteld wegens niet dragen van de gordel (6), defecte verlichting en geen keuring. Een voertuig dat de controle wilde ontwijken werd na een korte achtervolging aan de kant gezet en gearresteerd. De minderjarige bestuurder reed zonder rijbewijs.

Twee jongeren die zonder verlichting met de fiets en met een biertje in de hand naar een fuif reden werden hierover geïnterpelleerd. Eén van beide had geen identiteitskaart op zak en blies bovendien positief.

De wagen van een dame die reeds 2 jaar reed met een ongekeurd voertuig werd geïmmobiliseerd.

25/11/2016 - Inwoners klagen terecht over te hoge snelheid !

De klacht inzake onaangepaste snelheid in Jeugdlaan blijkt terecht : van de 26 gecontroleerde bestuurders reed iedereen te snel ! De verkeersdienst gaf ook gevolg aan andere meldingen van buurtbewoners inzake overdreven snelheid. Overtredingen werden vastgesteld in Kleuterweg (26), Galgeneinde (15) en Kerkenblook (2).

Tijdens het weekend stelden de inspecteurs vast dat 5 vrachtwagens niet geparkeerd stonden op één van de 5 voorziene vrachtwagenparkings. 4 truckers die wél op een vrachtwagenparking stonden hadden echter geen gemeentelijke parkeerkaart hetgeen hen € 100 gemeentelijke boete kost. 3 buitenlandse chauffeurs werden eveneens weggestuurd.

Overige verkeersinbreuken waren gsm'en aan het stuur, parkeren op Wendelenhof, parkeren op een laad- & loszone in St.-Willibrordusplein (2) en negeren van een parkeerverbod in Noordberm (2).

24/11/2016 - En bij controles tijdens de markt

Bij een politiecontrole werd een borstelmachine die werken uitvoerde op de Koolmijnlaan (N719) in beslag genomen Het voertuig bleek niet verzekerd. De buitenlandse bestuurder kon geen boorddocumenten voorleggen en beschikte niet over een signalisatievergunning.
Een trucker parkeerde zijn vrachtwagen op het fietspad en ging daarna een bezoekje brengen aan de multiculturele markt. De bestuurder kon de boete van € 110 niet onmiddellijk betalen. De vrachtwagen werd van een wielklem voorzien totdat de boete werd betaald.
Een andere voetpadparkeerder in P. Paquaylaan moet € 110 ophoesten. En in G. Gezellelaan kreeg een chauffeur dezelfde boete wegens gsm'en aan het stuur.
12 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe. 

21/11/2016 - ActieWeekend alcohol-, drug- en snelheidscontroles

In het kader van het Gemeenschappelijk ActieWeekend voerde de politie alcohol-, drug- en snelheidscontroles uit. 580 auto's passeerden de snelheidscamera. 168 bestuurders reden te snel in M. Scheperslaan (91 op 199), Westlaan (30), Koolmijnlaan (27) en Koerselsebaan (20). Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. 2 bestuurders krijgen een extra boete wegens onnodig gebruik van de grootlichten.

156 bestuurders legden een ademtest af. 6 van hen hadden teveel alcohol op.

Voorts werden inbreuken vastgesteld wegens niet dragen van de gordel (6), defecte verlichting en geen keuring. Een voertuig dat de controle wilde ontwijken werd na een korte achtervolging aan de kant gezet en gearresteerd. De minderjarige bestuurder reed zonder rijbewijs.

Twee jongeren die zonder verlichting met de fiets en met een biertje in de hand naar een fuif reden werden hierover geïnterpelleerd. Eén van beide had geen identiteitskaart op zak en blies bovendien positief.

De wagen van een dame die reeds 2 jaar reed met een ongekeurd voertuig werd geïmmobiliseerd.

10/11/2016 - Scanner haalt wanbetalers van de baan

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde de politie controles in M. Scheperslaan en Beringersteenweg. De belastinginspecteurs scanden met de kentekenplaatlezer 948 voertuigen. 16 bestuurders bleken in totaal € 9169 verkeersbelasting te zijn verschuldigd. Eén voertuig werd in beslag genomen en getakeld omdat de overtreder de achterstallen niet ter plaatse kon vereffenen.

De politie stelde voorts inbreuken vast wegens niet-verzekerd rijden en geen geldig keuringsattest kunnen voorleggen.

In M. Scheperslaan negeerden 2 vrachtwagenbestuurders de gewichtsbeperking. De boete werd recent verhoogd van € 55 naar € 165 per inbreuk. In Lange Beemden werd een fout geparkeerde vrachtwagen aangetroffen.

Werken door aannemer in Witte Barrier die zonder enige signalisatie werden stilgelegd.

Ter hoogte van basisschool Bolderberg in Kluisstraat negeerden 3 ouders het stilstaan- en parkeerverbod. Een boete van €55 volgt.

8 bestuurders legden in M. Scheperslaan een ademtest af. Iedereen blies safe.

En naar aanleiding van klachten van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit. 1408 voertuigen passeerden het flitstoestel. 252 chauffeurs negeerden de snelheidsbeperking in M. Scheperslaan (104), De Nieuwe Dijk (83), Westlaan (60) en Boekterheide (5). 3 overtreders krijgen een extra boete van € 110 wegens gsm'en aan het stuur. Twee andere overtreders werden betrapt op onnodig remmen en niet houden aan de veiligheidsafstand.

08/11/2016 - 60% rijdt te snel

Naar aanleiding van klachten voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 4 straten. 780 auto's passeerden het flitstoestel. 246 (32%) bestuurders negeerden de snelheidsbeperkingen. 3 snelheidsduivels moeten hun rijbewijs inleveren.

In Bieststraat reden 144 (60% !) op 241 bestuurders meer dan 50 km/u. In Brugstraat waren er 56 op 212 in overtreding. Ook in Veldstraat werd geracet met 41 (57%) snelheidsovertreders op 72. In Kapelstraat werden 8 bestuurders op 255 geflitst. 

07/11/2016 - Boetes voor vrachtwagenparkeerders

In het kader van de bouwwerken van de Total service stations langs de E314 voerde de verkeersdienst controle uit op het parkeren van vrachtwagens ter hoogte van afrit 28 in Vogelsancklaan. Gezien de bouwwerken zijn de parkings langs de autosnelweg niet meer ter beschikking voor vrachtwagens. 4 trekkers met oplegger kregen een boete en moesten zich verplaatsen. In Lange Beemden werd een Hongaarse trucker doorverwezen. In Kapelstraat troffen inspecteurs een Poolse vrachtwagenbestuurder aan.

Voorts werden overtredingen vastgesteld wegens vervallen keuring, geen reproductiekentekenplaat en foutparkeren in Wendelenhof. 

04/11/2016 - De politie flitst na klachten van bewoners in 4 straten

Liefst 326 (36% !) van de 907 gecontroleerde bestuurders reden te snel. In Elf Novemberstraat lapten 106 van de 218 chauffeurs de 50 km/u-beperking aan hun laars. Ook in Sluisbamd hadden buurtbewoners gelijk : 102 op 280 reden te snel door de woonbuurt. Eén snelheidsduivel moet zijn rijbewijs inleveren. Records in Veldstraat waar 99 bestuurders op 149 (67% !!) te snel door de bebouwde kom raasden. Liefst 7 overtreders moeten hun rijbewijs inleveren ! In Koolmijnlaan reden 19 van 260 bestuurders te snel.

25/10/2016 - Killer in het verkeer

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 5 straten. 560 voertuigen passeerden het flitstoestel. 190 bestuurders (34%) negeerden de snelheidsbeperking. In de heringerichte M. Scheperslaan reden 78 op 176 chauffeurs te snel (43% !). In Westlaan lapten 65 van de 182 bestuurders de beperking van 50 km/u aan hun laars. In de heringerichte Het Heike reed 40 op 153 te snel. In Belikstraat gingen 6 op 26 en in Everselkiezel 1 op 22 bestuurders in de fout. 

24/10/2016 - 6 chauffeurs met glaasje teveel op

De politie voerde alcoholcontroles uit op diverse plaatsen in de gemeente. 128 bestuurders legden een ademtest af. 6 chauffeurs hadden teveel gedronken.

833 voertuigen passeerden het flitstoestel. 178 snelheidsinbreuken werden geregistreerd in Bieststraat (119), Brugstraat (36), Terlaemenlaan (27) en Koolmijnlaan (25). Twee rijbewijzen worden ingetrokken. De verkeershooligans reden aan 110 km/u waar maximaal 50 mag en 126 km/u waar maximaal 70 mag.

Andere vastgestelde inbreuken waren niet-verzekerd rijden, geen geldige keuring, geen gordel (4), onverantwoord rijgedrag, fout parkeren (2), negeren van een inhaalverbod, bezit van XTC (1)  en cannabis (1). Eén auto werd getakeld.

Een dronken persoon die de controle van de politie bemoeilijkte werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten wegens verstoring van de openbare orde.

21/10/2016 - Politie vestigt een record

De verkeersdienst voerde snelheidscontroles uit. In Koolmijnlaan passeerden 244 voertuigen het flitstoestel. 110 bestuurders (45%) reden te snel. In Inakker negeerde liefst één op twee chauffeurs de snelheidsbeperking van 50 km/u. Eén rijbewijs werd ingetrokken : de snelheidsduivel reed aan 90 km/u door de dorpskom.
Omstreeks middernacht betrapten de inspecteurs twee zware personenauto's tijdens een straatrace in Beringersteenweg. De straatracers vlogen aan respectievelijk 178 km/u en 139 km/u over de ongeval-gevoelige Beringersteenweg en dit tijdens duisternis en met beperkte zichtbaarheid omwille van de mist. De voertuigen konden vanwege de extreem hoge snelheden niet worden ingehaald. Beide bestuurders zijn geïdentificeerd. Hun rijbewijs wordt ingetrokken. Ze zullen hun moeten verantwoorden voor de politierechter.

13/10/2016 - Gauwdieven op de markt

Tijdens de multiculturele markt zijn 3 marktbezoekers het slachtoffer geworden van gauwdieven. De politie stelde ook 14 verkeersinbreuken vast wegens parkeren buiten de vakken op Schachtplein (4), een parking voor personen met een beperking gebruiken zonder kaart (2), negeren van een parkeerverbod in Kolderhof, parkeren op een voetpad in Koolmijnlaan, niet dragen van de gordel, gsm'en aan het stuur (3), geen voorrang verlenen en als motorfietser geen handschoenen dragen.

12/10/2016 - Verkeersbelasting geïnd en voertuigen in beslag genomen

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) organiseerde de verkeersdienst controles op diverse plaatsen. De inspecteurs van VlaBel inden een som van € 10 000 aan achterstallige verkeersbelasting.

De politie legde 26 bestuurders een ademtest op. Iedereen blies safe.

Voorts werden inbreuken vastgesteld wegens niet dragen van de gordel (5), kale banden, gsm'en aan het stuur, negeren van de gewichtsbeperking in M. Scheperslaan (3), onverzekerd rijden (2), geen keuringsattest kunnen voorleggen (3) . Twee niet-verzekerde wagens werden in beslag genomen en getakeld.

Een bestuurder die zich aan de controle wilde onttrekken kon na een korte achtervolging worden staande gehouden. Zijn voertuig bleek niet verzekerd en werd getakeld. De overtreder legde bovendien een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken. 

10/10/2016 - Auto van de drugkoerier werd eveneens in beslag genomen 

In samenwerking met Douane & Accijnzen (D&A) voerde de politie controles uit op diverse plaatsen. De inspecteurs van D&A screenden auto's op zoek naar niet-betaalde penale boetes. Slechts één bestuurder bleek een achterstallige boete te hebben.

Voorts  legden 25 chauffeurs een ademtest af. Allen bliezen safe. Politie stelde inbreuken vast wegens kale banden, niet dragen van de gordel (3), gsm'en aan het stuur, geen keuring, geen rijbewijs en negeren van de gewichtsbeperking (2).

Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af. Hij beschikte niet over een geldig rijbewijs. De drughond van D&A ontdekte in het voertuig drugs. Een hoeveelheid cocaïne, cannabis en ketamine werd in beslag genomen. De auto van de drugkoerier werd eveneens in beslag  genomen en getakeld.

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit.  Bij 2 snelheidscontroles in M. Scheperslaan reden 148 op 261  bestuurders (57% !) sneller dan de toegelaten 50 km/u. In Stationsstraat werden 9 inbreuken op 146 vastgesteld. Eén straatracer reed aan 120 km/u. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken.

Voorts werden 8 overtredingen vastgesteld wegens gsm'en aan het stuur, niet dragen van de gordel, negeren van de gewichtsbeperking in M. Scheperslaan, parkeren van een vrachtwagen (2), onnodig stoppen (2) en niet respecteren van de veiligheidsafstand.

07/10/2016 - Fietser op autostrade!

Een motard van de politie kon een 70-jarige fietser onderscheppen die blijkbaar de kortste weg verkoos tussen Heusden-Zolder en Lummen. De man bestuurde een elektrische fiets en reed de autosnelweg E314 op richting Lummen. Toen de attente motard dit in de mot kreeg werd hij van de autosnelweg geplukt. Hij verklaarde de oprit te hebben genomen in de veronderstelling dat dit een gewone weg was. Hij vond het alleen raar dat er geen fietspad aanwezig was… 

04/10/2016 - Flitsmarathon

Vanaf 6 uur maandagochtend werden in 24 uur snelheidscontroles uitgevoerd in 8 straten. 2675 voertuigen passeerden de mobiele camera. Ondanks de bekendmaking van de campagne reden nog 307 bestuurders sneller dan toegelaten. Eén rijbewijs werd ingetrokken in Dorpsstraat. Meeste inbreuken werden vastgesteld in M. Scheperslaan waar 137 chauffeurs op 261 te snel reden (1 op 2). Voorts werden overtreders geflitst in Beringersteenweg (62), Schansstraat (53), Dorpsstraat (28), Mijnwerkerslaan (19), G. Gezellelaan (8), Stationsstraat (8) en Koolmijnlaan (1). Bijkomend werden 4 inbreuken vastgesteld wegens gsm'en aan het stuur (3) en ongeldige kentekenplaat. 

29/09/2016 - twee rijbewijzen ingetrokken

Naar aanleiding van ongevallen en klachten voerde de politie snelheidscontroles uit. De snelheid van 909 voertuigen werd gecontroleerd. 210 bestuurders namen het niet zo nauw met de snelheidsbeperking. In Bieststraat reden liefst 156 van de 314 (1 op 2) chauffeurs te snel. Andere inbreuken werden vastgesteld in Koolmijnlaan (23), G Gezellelaan (21), Meylandtlaan (14) en Mijnwerkerslaan (7). 

27/09/2016 - Belastingontduiking

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde de politie op 2 plaatsen controle uit in het kader van verkeersbelasting en boorddocumenten.

De inspecteurs van VlaBel stelden 20 processen-verbaal op wegens niet-betalen van verkeersbelasting. Ze recupereerden voor een totaal van € 12813 aan schulden. 4 voertuigen werden in beslag genomen en getakeld : de bestuurders konden ter plaatse hun schulden niet vereffenen.

Voorts stelde de politie 15 verkeersinbreuken vast wegens niet verzekerd rijden (2), geen keuring (2), niet dragen van de gordel (3), gsm'en aan het stuur (3), kale banden, met de moto rijden zonder handschoenen en defecte verlichting. 2 niet-verzekerde voertuigen werden getakeld.

In M. Scheperslaan werden 5 vrachtwagenbestuurders staande gehouden die de gewichtsbeperking negeerden.

27 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe

27/09/2016 - Veilig schoolbegin

In het kader van de provinciale verkeersthema-actie "Veilig schoolverkeer" voerde de politie na een week van preventie ook controles uit in de schoolomgeving en op de schoolroutes van 8 tot 23 september. In totaal stelden de inspecteurs 94 verkeersovertredingen vast wegens niet dragen van de veiligheidsgordel (16), niet gebruiken van een kinderzitje (10), parkeren op een fietspad (7), geen keuringsattest kunnen voorleggen (5), gsm'en aan het stuur (3), agressief gedrag ten opzichte van andere bestuurders (2), geen verzekeringsattest kunnen voorleggen, negeren van een bevel van een bevoegd persoon, niet dragen van een valhelm en geen gepaste motokledij dragen.

Langs schoolroutes werden snelheidscontroles uitgevoerd. 47 bestuurders reden op deze drukke fietswegen te snel in Dorpsstraat (25), Kanaalweg (11) en Everselkiezel (11).

07/09/2016 - M. Schperslaan

Naar aanleiding van de invoering van een gewichtsbeperking in M. Scheperslaan voerde de politie controle uit op het negeren van de maatregel. 14 vrachtwagens werden staande gehouden. 8 bestuurders hadden de tonnagebeperking genegeerd, kregen een proces-verbaal en werden terug gestuurd. 6 truckers bleken plaatselijk verkeer te zijn.

Voorts werden verkeersinbreuken vastgesteld wegens niet dragen van de gordel (4) en gsm'en aan het stuur (2).

16 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe.

31/08/2016 - snelheidscontroles op aanvraag

Naar aanleiding van klachten van bewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit.  2140 voertuigen passeerden het flitstoestel. 165 bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in Beringersteenweg (123), Stationsstraat (29) en G. Gezellelaan (13).

30/08/2016 - Gerichte controles in de M. Scheperslaan op snelheid en gewichtsbeperking

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners inzake onaangepaste snelheid en overlast door zwaar vervoer werd M. Scheperslaan heringericht met een gewichtsbeperking en wegversmallingen. Maar de herinrichting heeft nog steeds niet het gewenste resultaat. Daarom voerde de politie deze week controles uit naleven van de snelheids- en gewichtsbeperking.
203 voertuigen passeerden het flitstoestel. 80 bestuurders (40%) reden te snel. Om het zwaar verkeer duidelijk te maken dat M.... Scheperslaan geen verbindingsweg meer is van en naar Houthalen-Helchteren werd extra signalisatie geplaatst en werden bedrijven gesensibiliseerd. De politie voert vanaf september gerichte controles op het negeren van de gewichtsbeperking.

Voorts werden ook snelheidsovertredingen vastgesteld in Beringersteenweg (47), Terlaemenlaan (26), Stationsstraat (23), G. Gezellelaan (12) en Mijnwerkerslaan (3).

19/08/2016 -Politie moet blijven flitsen want 30% !!!! rijdt te snel

Bij een snelheidscontroles passeerden 1004 voertuigen het flitstoestel. 305 (30% !) bestuurders reden te snel. In de zone 50 van Ringlaan werden het meest aantal snelheidsovertreders betrapt : 115 op 201 (57%).

In Brugstraat werden 90 overtredingen vastgesteld. Eén straatracer werd geflitst aan 118 km/u waar maximum 50 mag. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken. Met 70 overtreders op 380 in Zandstraat blijkt ook hier een snelheidsprobleem. In Dorpsstraat reden 31 bestuurders te snel. Eén overtreder speelt ook zijn rijbewijs kwijt.

Voorts krijgen 3 chauffeurs een extra boete van € 110 wegens gsm'en aan het stuur.

09/08/2016 - Flitsen op aanvraag

Naar aanleiding van klachten inzake onaangepaste snelheid voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit. 92 voertuigen passeerden het flitstoestel dat in 6 straten werd opgesteld. Snelheidsovertredingen werden vastgesteld in De Drij Dreven (15), Molenstraat (6) en Voetpad (1). Ondanks klachten van buurtbewoners werden geen inbreuken vastgesteld in Boekweitstraat, Herckenrodestraat en Jagerspad.

In M. Scheperslaan werd voor de eerste maal een bromfiets geflitst. Het voertuig, dat tegenwoordig voorzien kan zijn van een kentekenplaat werd geflitst aan 58 km/u.

Een straatracer die al zigzaggend, bumperklevend en inhalend via het fietspad over G. Gezellelaan reed werd na een korte achtervolging staande gehouden. De bestuurder die reed spijts het verval van het recht tot sturen blies positief. Bovendien weigerde hij de speekseltest en was verbaal agressief. De inspecteurs stopten hem in de cel en namen zijn voertuig in beslag. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

01/08/2016 - Politie flitst voortaan zonder te flitsen!

Om in het kader van de aanpak van het straatracen de snelheidscontroles nog doeltreffender maar vooral anoniemer te laten verlopen, schafte de politie een infraroodkap aan. De kap functioneert als een filter. De "flits" die nodig is om tot een kwaliteitsvolle foto te komen van een voertuig in overtreding wordt door de kap opgevangen en onzichtbaar gemaakt. Het voertuig wordt desondanks voldoende belicht om de overtreder te identificeren.
Inspecteurs die de snelheidscontroles uitvoeren worden meermaals geconfronteerd met overtreders die terug keren en verhaal komen halen aan het flitsvoertuig. Ook zullen minder potentiële overtreders gewaarschuwd worden door middel van het flikkeren met de lichten.

Een eerste gebruik leverde alvast resultaat op. In Brugstraat passeerden 487 auto's het flitstoestel. 132 bestuurders reden te snel. 2 straatracers werden betrapt aan 110 en 126 km/u, waar 50 van toepassing is. 2 overtreders krijgen een extra boete van € 110 wegens gsm'en aan het stuur. In Beringersteenweg reden 94 van 422 bestuurders te snel, waarvan één aan 116 km/u scheurde. In St.-Jobstraat waren er 33 van 405 overtreders binnen de 50 km/u-zone.  

22/06/2016 - Straatracer onderschept en voertuig in beslag genomen

Naar aanleiding van klachten van bewoners met betrekking tot het negeren van de nieuwe snelheidsbeperkingen in M. Scheperslaan voerde de verkeersdienst een snelheidscontrole uit. 343 voertuigen werden gecontroleerd. Liefst 145 of 42% van de bestuurders hield zich niet aan de nieuwe snelheidsbeperkingen.

In Mommestraat, die nu als omleidingsweg voor de werken in Stationsstraat wordt gebruikt werd ook gecontroleerd. Van de 458 auto's reden er 6 te snel. Eén overtreder krijgt een extra boete van € 110 wegens gsm'en aan het stuur.

In Meylandtlaan reden 35 op 245 chauffeurs te snel.

In het kader van het straatracen werd ook in Terrillaan geflitst. 2 op 28 reden te snel.

Voorts werden in Koolmijnlaan-cité verkeersinbreuken vastgesteld wegens parkeren op het fietspad en onrechtmatig parkeren op een mindervalidenparkeerplaats.

Een gekende straatracer die reed met duplicaatkentekenplaten werd onderschept. Hij kon geen verzekering noch inschrijving voorleggen. De jonge bestuurder reed ondanks rijverbod. Zijn voertuig werd in beslag genomen en getakeld. 

20/06/2016: Quad in beslag genomen

Voila, die staat netjes geparkeerd ... op de parking van onze politie.
In Koolmijnlaan-cité troffen de inspecteurs een bestuurder aan die met zijn quad aan een onaangepaste snelheid door de winkelstraat racete. Na een korte achtervolging waarbij de quadbestuurder uit Beverlo op 2 wielen 3 x rondjes draaide op de rotonde werd de bestuurder staande gehouden. Zijn voertuig werd onmiddellijk in beslag genomen.

In het kader van de aanpak van het straatracen voerde de politie tijde...ns het weekend diverse controles uit.
Bij gerichte snelheidscontroles passeerden 3462 voertuigen het flitstoestel. 431 bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in Brugstraat (248), Koolmijnlaan (38) en G. Gezellelaan (22). In Beringersteenweg reden 123 bestuurders op 689 te snel. Eén straatracer haalde met 162 km/u een nieuw duur record. De wagen kon niet worden onderschept maar het rijbewijs wordt later ingetrokken.

Voorts werd in Helzoldlaan een vrachtwagen aangetroffen zonder kentekenplaten. Een gespecialiseerde takeldienst werd gevorderd om het gevaarte te takelen voor verder onderzoek.
Andere verkeersinbreuken die werden vastgesteld : rijden zonder begeleider, voertuig niet verzekerd, niet ingeschreven noch gekeurd, parkeren op een fietspad en slecht leesbare kentekenplaat.

Na de EK-voetbalwedstrijd België-Ierland legde de politie 83 ademtesten op in de buurt van de EK-arena. Eén bestuurder blies positief. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

20/06/2013: Vrachtwagen getakeld

Tijdens een controle werd een vrachtwagenbestuurder betrapt die reed met een ongeldige medische schifting in een onverzekerde vrachtwagen waarvan de tachograaf en snelheidsbegrenzer niet in orde waren. De vrachtwagen werd getakeld.

In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde onze politie controles uit op diverse plaatsen in de gemeente.  De ANPR-camera van VlaBel scande 2 387 v...oertuigen. 24 bestuurders hadden de verkeersbelasting niet betaald. De inspecteurs inden ter plaatse € 8 759.

Andere inbreuken waren rijden met een niet-gekeurd voertuig (4), onverzekerd rijden, rijden zonder geldig rijbewijs en technische gebreken aan een aanhangwagen.
21 personen legden een ademtest af. Eén bestuurder werd een speekseltest opgelegd. Hij reed onder invloed van cocaïne. 3 voertuigen werden getakeld.
 

In het kader van de aanpak van straatracen in Koolmijnlaan-cité en omgeving voerde de verkeersdienst nachtelijke snelheidscontroles uit. 167 voertuigen passeerden het flitstoestel. 36 bestuurders negeerden de snelheidsbeperkingen. In Brugstraat (35) vloog een gekend straatracer aan 146 km/u waar een beperking geldt van 50. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken. In Mijnwerkerslaan reed maar 1 bestuurder op 35 te snel. In Inakker reden 15 op 36 chauffeurs te snel.

Naar aanleiding van klachten van bewoners van Mommestraat werden op deze omleidingsweg voor de werken in Stationsstraat 207 voertuigen gecontroleerd. 11 reden te snel. In Meylandtlaan betrapte de politie 27 bestuurders op 72. Twee rijbewijzen worden ingetrokken. De straatracers haalden respectievelijk 120 en 149 km/u waar maximum 70 mag.

 

13/06/2016: Quadplaag

Afgezien van het straatracen in Koolmijnlaan-cité en omgeving worden de buurtbewoners  en winkeliers ook geconfronteerd met verkeersoverlast veroorzaakt door quads. De politie voerde dan ook gerichte controles uit naar aanleiding van diverse meldingen. Zo kon een jonge bestuurder die de winkelstraat in rep en roer zette onderschept worden. De bestuurder werd  geconfronteerd met zijn agressief en luidruchtig rijgedrag. Zijn voertuig werd onmiddellijk in beslag genomen tot genoegen van de bewoners in de buurt.

Een niet-verzekerde en niet-ingeschreven BMW werd eveneens in beslag genomen en getakeld.

In G. Gezellelaan onderschepten de inspecteurs een Ferrari die het al te bont maakte. Het voertuig was uitgeleend door een vriend van de bestuurder.

De snelheid van 348 voertuigen werd in Koolmijnlaan gecontroleerd. 52 bestuurders negeerden de 50 km/u-beperking.

In Brancardiershof trof de politie een 12-jarig meisje aan achter een stuur van een voertuig. De vader die aan de passagierskant zat verklaarde de rit als een kado'tje aan zijn dochter te hebben toegestaan.

Voorts werden 92 ademtesten opgelegd. Eén chauffeur blies positief en kreeg een rijverbod van 15 dagen opgelegd. Andere verkeersinbreuken waren niet dragen van de gordel (9), geen rijbewijs (3), verzekering (2) of inschrijving kunnen voorleggen, rijden zonder begeleider, niet-gekeurd voertuig besturen (2) en onleesbare nummerplaat. 

19/04/2016: Leefbare handelskern

In het kader van het buurtplan "Leefbare handelskern Koolmijnlaan-cité" voerde de politie in samenwerking met inspectiediensten RVA, werk- en sociale economie, belastingen, toezicht sociale wetten en het federaal voedselagentschap een gecoördineerde controleactie uit.  

In totaal ontvingen de diensten meldingen van inbreuken in 12 handelszaken waaronder 7 cafés, 3 amusementsinrichtingen, 1 nachtwinkel en 1 frituur.

De inspecteurs stelden vooral inbreuken vast wegens zwartwerk (6) en negeren van het rookverbod (4). Vooral de uitbaters van cafés namen het niet zo nauw met wie er in de zaak stond tijdens hun toevallige afwezigheid.

Voorts namen de handelaars het niet zo nauw met de boekhouding (3), tabakverkoop aan -16-jarigen, verkoop van waterpijptabak, verkoop van voeding zonder vergunning en tewerkstelling van een persoon tijdens uitkering van een ziekenfonds.

Enkele cafébazen sjoemelden er op los door in het zwart dranken te verkopen. Eén café werd definitief gesloten.

 

08/04/2016: Boetes niet betaald en ... geflitst

In samenwerking met Douane & Accijnzen voerde de verkeersdienst controle uit op niet-betaalde verkeersboetes en boorddocumenten. 718 voertuigen passeerden de ANPR-camera. 5 personen bleken nog boetes verschuldigd te zijn voor een bedrag van € 2853. 20 voertuigen werden gecontroleerd op correct brandstofgebruik. Eén tractorbestuurder werd betrapt met rode gasolie en moet €500 boete ophoesten. Eén voertuig werd in beslag genomen en getakeld : de chauffeur kon de openstaande schuld niet onmiddellijk vereffenen, het voertuig was niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd.

De politie stelde bij de controle van de boorddocumenten voorts inbreuken vast wegens rijden met een niet gekeurd voertuig (4), rijden zonder verzekering (2) en niet dragen van de gordel. 12 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe.

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 5 straten. 800 voertuigen passeerden het flitstoestel. 59 bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in M. Scheperslaan (20), Acht-meilaan (18), Padbroekweg (16), Koolmijnlaan-cité (3) en Butastraat  (2). Eén overtreder reed met de gsm in de hand en mag extra € 110 ophoesten.

05/04/2016: Politie over gordel & kinderzitjes, snelheid en racen

In het kader van de provinciale verkeersthema-actie "gordel & kinderzitjes" besteedde de verkeersdienst extra aandacht aan dit fenomeen. Van 4 maart tot 4 april kregen 54 bestuurders een boete van € 110 wegens niet dragen van de veiligheidsgordel en 2 bestuurders moesten €165 ophoesten omdat ze kinderen vervoerden zonder kinderzitje.
Naar aanleiding van klachten voerde de politie snelheidscontroles uit. 620 voertuigen passeerden het flitstoestel. 101 bestuurders negeerden de... snelheidsbeperking in Koolmijnlaan (58), Het Heike (19), Witte Barrier (15) en Schobbenberg (9).

En op het op St.-Willibrordusplein voerde de verkeersdienst een korte verkeerscontrole uit. Op amper een uur stelden de inspecteurs 8 inbreuken vast wegens niet dragen van de gordel (3), negeren van een eenrichtingsverbod (2), rijden met een niet-gekeurd voertuig en rijden zonder verzekering (2). Beide wagens werden in beslag genomen en getakeld. 16 bestuurders legden een ademtest af. Iedereen blies safe.

Naar aanleiding van klachten van straatracen voerde de politie toezicht uit in de omgeving van Koolmijnlaan-cité. 5 overtredingen werden vastgesteld wegens gsm'en aan het stuur (2), geen gordel dragen (2) en tegenrichting op een rotonde rijden. Eén vrachtwagenbestuurder die niet geparkeerd stond op een vrachtwagenparking kreeg een boete.

14/03/2016: Snelheidcontrole in de Zandstraat

Naar aanleiding van klachten van bewoners van Zandstraat plaatste de verkeersdienst de snelheidsdisplays. Nu werd ook een snelheidscontrole uitgevoerd. 61 auto's passeerden het flitstoestel. Slechts 2 bestuurders reden sneller dan 70.

Tijdens een rustige multiculturele markt kregen 3 marktbezoekers een verkeersboete van € 110 wegens parkeren op een fietspad. Eén auto werd getakeld : hij stond geparkeerd op een plaats voor marktkramers. 1 verkeersongeval met stoffelijke schade tussen 3 auto's werd vastgesteld.

Voorts trachtte één marktbezoeker een vals briefje van € 50 uit te geven. De attente marktkramer die het briefje controleerde op zijn echtheid ontdekte het bedrog. De vervalser kon ontkomen. 

04/03/2016 - Veegmachine in beslag genomen tijdens verkeerscontrole

Tijdens een verkeerscontrole legde de eerste bestuurder die de inspecteurs van de Lokale Politie controleerden een positieve ademtest af. Zijn voertuig bleek niet verzekerd en werd bijgevolg getakeld. De bestuurder van een getuned voertuig kon geen geldig keuringsattest voorleggen. De banden van de auto waren letterlijk versleten tot op de draad en de reproduktiekentekenplaat bestond uit zwarte kentekens. Voorts kregen 3 personen een boete van € 110 voor het niet dragen van de gordel.

Een veegmachine die werken uitvoerde op gewestwegen was niet voorzien van een originele kentekenplaat. Er kon geen geldig verzekeringsdocument worden voorgelegd zodat het voertuig in beslag werd genomen en getakeld.

Voorts werden tijdens de gewone diensturen 81 ademtesten opgelegd aan willekeurige bestuurders. 6 van hen (7%) hadden teveel alcohol gedronken.

In samenwerking met Douane & Accijnzen (D&A) voerde de politie controles uit op diverse plaatsen in de gemeente. 977 voertuigen werden door het ANPR-toestel van D&A gescand. 5 bestuurders bleken nog € 7665 aan penale boetes hebben openstaan. Eén bestuurder werd betrapt op het rijden met rode gasolie. De politie verifieerde de boorddocumenten en stelde 11 verkeersinbreuken vast wegens rijden in een niet verzekerd voertuig (4), niet dragen van de gordel (2), kale banden (2), onreglementaire kentekenplaat (3), geen inschrijving, inhalen over een verdrijvingsvak, parkeren op een voetpad en olieverlies. Eén bestuurder werd in bezit gevonden van een hoeveelheid drugs. Eén voertuig werd getakeld.

Tevens legden 30 bestuurders een ademtest af. Niemand had teveel gedronken.

19/01/2016 - Weinig overlast tijdens carnavalstoet

De verkeersmaatregelen die werden genomen ter gelegenheid van de carnavalstoet werden relatief goed opgevolgd. 10 bestuurders negeerden het parkeerverbod dat in de straten van het parcours en op het plein van vorming en ontbinding werd ingesteld. Negen personen konden worden verwittigd om hun auto te verplaatsen. Eén wagen moest worden getakeld.

Het nieuwe gedeelte van het parcours van de stoet werd gunstig beoordeeld.

Voorts werden 19 jongeren bestuurlijk aangehouden. Ze pleegden baldadigheden in de omgeving van bibliotheek en OCMW. Fouillering van de vandalen leverde één boksbeugel op, één teaser, bommetjes, eieren en scheerschuim.

In de marge van de stoet werd een bestuurster staande gehouden die reed tijdens haar rijverbod. De vrouw gedroeg zich weerspannig. Samen met haar zoon, die  zich eveneens weerspannig gedroeg ten aanzien van de politie werden beiden op last van het parket gearresteerd.

13/01/2016 - Camera herkent wanbetaler die nog 9000 euro aan boetes te betalen heeft!

Samen met douane & accijnzen voerde de politie controles uit op diverse plaatsen in de gemeente. 92 voertuigen passeerden de ANPR-camera. 4 bestuurders bleken nog penale boetes te zijn verschuldigd. Eén wanbetaler moest € 9000 achterstal ophoesten.

Eén bestuurder werd betrapt op het rijden met foute gasolie.
De politie stelde inbreuken vast wegens niet-verzekering (3), geen keuring (3), niet-dragen van de gordel (5), niet-gebruiken van het kinderzitje en gsm'en aan het stuur. 10 chauffeurs legden een ademtest af. Iedereen blies safe. 2 speekseltesten bleken eveneens negatief. Eén ongeldige mindervalidenkaart werd in beslag genomen. Eén voertuig werd getakeld.

06/01/2016 - Rijden = blazen!

De politie neemt nog tot 26 januari deel aan de nationale BOB-eindejaarscampagne. De doelstelling is om de pakkans op rijden onder invloed te verhogen en om de verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is te verminderen.
Tijdens het eerste deel van de campagne legden de inspecteurs 121 ademtesten op tijdens de gewone diensten overdag. Rijden = blazen ! 6 bestuurders liepen hierbij tegen de lamp. Ook werden 2 alcoholacties op touw gezet tijdens het weekend. 117 personen mochten blazen. 3 van hen hadden teveel alcohol gedronken.
Bij elk ongeval worden bestuurders een ademtest opgelegd. Botsen = blazen ! 21 personen waren betrokken in 9 ongevallen met lichamelijk gewonden. Slechts één bestuurder blies positief. De inspecteurs deden voorts 5 vaststellingen van een ongeval met stoffelijke schade. Eén van de 10 betrokkenen had teveel op.

 

 

Praktisch

Lokale politie

Rectorstraat 2

website

facebook


tel. 011 45 01 11
fax 011 45 01 19
e-mail
Openingstijden

Meer info