voorlopige goedkeuring rooilijnplan verkaveling binnengebied Kleuterweg-Schansstraat

 

 

 

 

BERICHT AAN DE BEVOLKING

 

rooilijnplan verkaveling binnengebied Kleuterweg-Schansstraat

– voorlopige goedkeuring

 

 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28 januari 2016 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijnplan verkaveling binnengebied Kleuterweg-Schansstraat.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 15 februari 2016 tot en met 16 maart 2016.

 

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 16 maart 2016.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info