Bekendmaking afschaffing buurtweg nr. 79 bis

BERICHT AAN DE BEVOLKING
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28 april 2016 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan de afschaffing van buurtweg nr. 79bis.
Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 10 mei 2016 tot en met 9 juni 2016.

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk en aangetekend toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 9 juni 2016.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info