Bekendmaking wijziging rooilijnplan Koeltorenlaan

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 26 mei 2016 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het wijzigen van rooilijnplan Koeltorenlaan.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 10 juni 2016 tot en met 10 juli 2016.

 

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder,  Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder uiterlijk op 10 juli 2016.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info