Bekendmaking afschaffing buurtweg nr. 80 Zolder

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 30 juni 2016  zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan de afschaffing gedeelte buurtweg nr. 80 in de atlas van de buurtwegen van Zolder.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 14 juli 2016 tot en met 13 augustus 2016.

 

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk en aangetekend  toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder uiterlijk op 13 augustus 2016.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info