Rinkaersweg : voorlopige goedkeuring rooilijn- en innemingsplan

BERICHT AAN DE BEVOLKING

 

Rinkaersweg : voorlopige goedkeuring rooilijn- en innemingsplan

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 25 augustus 2016  zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijnplan van de Rinkaersweg.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 15 september 2016 tot en met 14 oktober 2016.

 

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk en aangetekend  toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 14 oktober 2016.

 

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info