Halstraat - verkeersingrepen

In de Halstraat zullen een aantal verkeersingrepen uitgevoerd worden.

Het eerste deel van de verkeersingrepen omvat de herinrichting van volgende kruispunten:
- Halstraat/De Nieuwe Dijk: aanleg van een verhoogd kruispunt
- de aansluitingen van de Singelstraat en de Sint-Maartenlaan op de Halstraat worden verbeterd
- de inrichting rond de rotonde aan de groepspraktijk wordt vernieuwd.

 

De lastvoorwaarden voor deze werken werden goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 4 juni 2016.

De werken werden door het schepencollege in zitting van 8 augustus 2016 toegewezen aan NV Lummense Wegenbouw uit Lummen.

 

De aannemer zal in de week van 17 oktober starten met de aanpassing van het kruispunt Halstraat / De Nieuwe Dijk en vervolgens zullen de andere kruispunten worden aangepakt. (Ze worden dus niet gelijktijdig aangepakt).

Voor de herinrichting van het kruispunt Halstraat - De Nieuwe Dijk zal er een omleiding worden ingevoerd via de Singelstraat en de Oude Baan.

Tijdens de werken aan de aansluiting Halstraat/Sint-Maartenlaan zal de Halstraat altijd open blijven maar als men in de Sint-Maartenlaan moet zijn, zal er een omleiding worden ingevoerd via de Beemdenstraat en Halvijvers. Hetzelfde geldt voor de werken aan de aansluiting Halstraat/Singelstraat maar als men in de Singelstraat wil geraken dan zal men worden omgeleid via de rotonde aan de groepspraktijk.

De plannen van de herinrichting kunnen altijd geraadpleegd worden op de afdeling grondgebiedszaken. De aannemer zal er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken.

Het 2de deel van de herinrichting van de Halstraat wordt dan voorzien in een dossier voor volgend jaar. Ook de asfaltherstellingen, slem- en bestrijkingswerken worden pas in 2017 uitgevoerd.

 

Enkel het kruispunt Singelstraat/Sint-Maartenlaan dient nog uitgevoerd te worden.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info