Bekendmaking nieuwe straatnamen

B E K E N D M A K I N G

 

 

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad in haar vergadering van 27 oktober 2016 het voorstel tot toekenning van nieuwe straatnamen, principieel heeft goedgekeurd.

 

Nieuwe straatnamen:

 

Kleuterhof: straatnaam voor de nieuwe verkaveling met toegang vanaf de Kleuterweg; “hof” duidt op het gesloten geheel en “kleuter” gezien men in de lijn van Kleuterweg blijft.

 

‘t Roosterke: straatnaam voor de nieuwe verkaveling met toegang vanaf de Roosterstraat, men blijft in de lijn van Roosterstraat en Roosterhof.

 

Herdershof: “hof” duidt op het gesloten geheel en “herder” gezien men in de lijn van Herderspad blijft.

Schapenpad: men legt de link tussen de herder en schapen.

 

 

Het dossier ligt tijdens de kantooruren in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage gedurende een termijn van dertig dagen, dit is vanaf 7 november 2016 tot en met 7 december 2016.

 

De bezwaren of opmerkingen aangaande dit onderwerp moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 8 december 2016.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info