Snelheidscontroles

14/02/2017

In het kader van meldingen voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit. In Witte Barrierstraat reed slechts 1 bestuurder op 65 te snel. In Belikstraat reden 5 op 58 chauffeurs sneller dan de toegelaten 50.

10/02/2017

Naar aanleiding van klachten voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 4 straten. 1328 auto's passeerden de snelheidsmeter. Liefst 362 (28%) chauffeurs reden te snel. In Kanaalweg waren er 155 bestuurders die de zone 50 negeerden.

Eén straatracer vloog aan 135 km/u voorbij een asverschuiving. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken. Ook bleken 4 vrachtwagens te snel te rijden.

De klacht van een buurtbewoner uit Dekenstraat bleek ook terecht : 80 op 213 bestuurders reden te snel. Het rijbewijs van de racer die hier 105 km/u reed waar slechts 50 mag wordt ingetrokken.

In Beringersteenweg werden 524 auto's gecontroleerd. 58 er van reden te snel. Een roekeloze bestuurder die 126 km/u reed speelt zijn rijbewijs kwijt.

30/01/2017

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 5 straten. 992 voertuigen passeerden het flitstoestel. 250 bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in Biesstraat (176 op 344 ! of 51%), Dorpsstraat (47), Koolmijnlaan (18), Belikstraat (6) en Nieuwstraat (3). In Biesstraat moeten 4 snelheidsduivels hun rijbewijs inleveren, in Dorpsstraat één.

In de schoolomgeving van het St.-Franciscuscollege bracht een gehaaste bestuurder de scholieren in gevaar. Na een korte achtervolging werd de 82-jarige chauffeur staande gehouden. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

25/01/2017

Naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 4 straten. 498 bestuurders passeerden de snelheidsmeter. Liefst 233 (48%) chauffeurs negeerden de snelheidsbeperkingen in De Nieuwe Dijk (86), Elf Novemberstraat (71), Veldstraat (65) en Kapelstraat (11). In Elf Novemberstraat en in Veldstraat moesten twee snelheidsduivels hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Zij reden aan 105 en 95 km/u waar 50 mag.

24/01/2017

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit. 668 voertuigen passeerden het flitstoestel. 87 bestuurders negeerden de snelheidsbeperkingen in M. Scheperslaan (68), Zandstraat (13), Jeugdlaan (5) en G. Gezellelaan (1).

17/01/2017

Afgelopen avond en nacht voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 6 straten die geliefd zijn bij snelheidsduivels. De actie bleek een schot in de roos ! 554 wagens passeerden het flitstoestel (dat niet meer zichtbaar flitst) waarbij 208 bestuurders de snelheidsbeperkingen negeerden. Liefst 6 straatracers werden betrapt. Hun rijbewijs wordt ingetrokken. In Sluisbamd reden 63 op 121 (50%) chauffeurs  te snel in de bebouwde kom. In Koerselsebaan reden 61 op 174 bestuurders te snel. Hiervan moeten 2 snelheidsduivels hun rijbewijs inleveren. Ook in Brugstraat flitste de politie 2 straatracers die mekaar inhaalden ondanks de onveilige weersomstandigheden rond middernacht aan 115 km/u binnen de bebouwde kom. Topsnelheden werden gemeten in Meylandtlaan. Ook hier werden 2 roekeloze chauffeurs geflitst aan 144 km/u waar 70 is toegelaten. Hun rijbewijzen worden ingetrokken. Voorts werden snelheidsinbreuken vastgesteld in Laambroekstraat (13 op 52) en in Terrillaan (7 op 60).

09/01/2017

Naar aanleiding van klachten voerde de verkeersdienst snelheidscontroles uit in 4 straten. 535 voertuigen passeerden het flitstoestel. 176 bestuurders (1 op 3) negeerden de snelheidsbeperking in Inakker (73), M. Scheperslaan (70), Dekenstraat (29) en Kruiswegstraat (4).

06/01/2017

Naar aanleiding van klachten van bewoners voerde de politie snelheidscontroles uit in 5 straten. 1002 voertuigen werden gecontroleerd. 278 bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in Koerselsebaan (122), Sluisbamd (100), Laambroekstraat (48), De Slogen (5) en Heidestraat (3). Een laagvlieger die in Koerselsebaan aan 105 km/u werd geflitst moet zijn rijbewijs inleveren.

19/12/2016

De snelheid van 1128 voertuigen werd gecontroleerd. 214 bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in Brugstraat (167), St.-Jobstraat (31), G. Gezellelaan (12) en Nieuwstraat (3). Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken : de snelheidsduivel reed 100 km/u waar slechts 50 mag.

15/12/2016

In 6 straten werden snelheidscontroles uitgevoerd. 505 voertuigen passeerden het flitstoestel. 223 (45% !) bestuurders negeerden de snelheidsbeperking in  Koerselsebaan (91), St.-Jobstraat (50), Dorpsstraat (28), Brugstraat (28),  Beringersteenweg (19) en Meylandtlaan (7). Eén snelheidsduivel moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.

Praktisch

Lokale politie

Rectorstraat 2

website

facebook


tel. 011 45 01 11
fax 011 45 01 19
e-mail
Openingstijden

Meer info