De Verdieping II - aanleg parking - opstellen archeologische nota + ontwerp aanleg parking 500 voertuigen, uitbreiding parking Schachtplein en aanleg van 2 vrachtwagenparkings

Naast de renovatie van het tweede gedeelte van het ophaalgebouw, zal ook de omgeving heraangelegd worden. Zo wordt er een parking van 500 voertuigen aangelegd, wordt de parking op het Schachtplein uitgebreid en worden er 2 vrachtwagenparkings aangelegd.

Er werd een bestek opgesteld voor het aanstellen van een ontwerper, welke werd goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 19 december 2016.

De open aanbesteding vond plaats op 20 februari 2017. De ingediende offertes worden momenteel nagekeken door de dienst patrimonium.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info