Gemeentebelasting op huis-aan-huis bedeling reclamebladen en drukwerken

Er wordt een belasting gevestigd op de huis-aan-huis bedeling van publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, van catalogi en kranten die publiciteit bevatten met een handelskarakter, en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder, alsook alle kosteloze verspreiding van andere drukwerken.

De verordening bedoelt uitsluitend het niet-geadresseerd drukwerk, waarvan de bedeling kosteloos en zonder initiatief is van de bestemmeling. 

De belasting wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op € 0,01 indien de totale oppervlakte niet groter is dan 1.250 cm². Indien de totale oppervlakte groter is dan 1.250 cm² dan bedraagt de belasting € 0,02 per verspreid exemplaar. Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.

Omdat er in Heusden-Zolder geen aangifteplicht is, is er geen aangifteformulier beschikbaar.
U mag wel een aangifte doen voor de bedeling van het drukwerk.
Op de aangifte vermeldt u: 
- verantwoordelijke uitgever/belastingplichtige
- adres
- aantal bedeelde exemplaren
- datum of weeknummer van verspreiding
- formaat van het drukwerk: < 1.250 cm2 of > 1.250 cm2

Deze aangifte kan per post, fax of mail aangiftes.reclame@heusden-zolder.be

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden