De Verdieping

Een eigen logo voor De Verdieping (grote weergave)

Eerste fase is voltooid!

Met de sluiting van de mijn in 1992 werden op het mijnterrein een aantal gebouwen afgebroken, andere vonden snel een herbestemming.

Voor het ophaalmachinegebouw was de zoektocht naar een herbestemming allesbehalve een sinecure. Een mooi, groot, maar vervallen gebouw, gevuld met geklasseerde persluchtcompressoren en ophaalmachines. Jarenlang stond het er troosteloos bij.

Het gemeentebestuur zocht én vond de voorbije jaren echter partners om ook dit gebouw een toekomst te geven.

Dit gebouw wordt nu een multifunctioneel pand met ruimte voor een passiefschool, een geklasseerd bezoekersgedeelte, het Atrium, en ruimtes voor commerciële en/of nijverheidsactiviteiten.

Lees meer op de website deverdieping.be.