Milieuvergunningen

Affiche milieuvergunningsaanvraag (grote weergave)

Voor hinderlijke activiteiten en opslag van de meeste producten moet een milieuvergunning worden aangevraagd.

  • klasse 1: aanvraag indienen bij de bestendige deputatie (Provincie Limburg)
  • klasse 2: aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
  • klasse 3: melden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Voor verdere inlichtingen of aanvraagformulieren kan je terecht bij de dienst milieu.